Universidad de Barcelona

Máster de Liderazgo y Gestión de los Servicios de Enfermería

Profesorado

1r Curs

Assignatura

Coordinació

Professorat

Comunicació i Motivació

Teresa Lluch

Teresa Lluch
Montse Puig

Direcció i Lideratge

Núria Cuxart

Núria Cuxart
Rosa M. Alberdi
Jordi Galimany

Mediació i Gestió de Conflictes

Sara Daví

Sara Daví
Sandra Vázquez

Sociologia i Salut

Oscar Guasch

Oscar Guasch

Gestió del Coneixement. Bases Documentals

Eva Elías

Eva Elías
Ester Risco

Introducció a la Recerca

Mª Antonia Martínez

Mª Antonia Martínez
Cristina Esquinas
Pilar Delgado

Qualitat Assistencial

Pilar Delgado

Ana Carpena

Direcció per Valors

Montserrat Montaña

Montserrat Montaña

Paradigmes i Models d'Infermeria

Pilar Delgado

Carmen Planas

Planificació Estratègica

Carmen Planas

Mª Emilia Gil

Polítiques de Personal i legislació Laboral

Marta Romero

Ana Sedano

Polítiques de Salud i Economia

Carmen Planas

Carmen Planas

Tendències en Gestió

Carmen Planas

Carmen Planas

Sistema d’Organització de Cures

Llúcia Benito

Llúcia Benito

Aplicacions de la Bioestadística a la Salut (I)

Maribel Però

Maribel Però
David Leiva

Pràctica Reflexiva

Jose Luis Medina

Jose Luis Medina

2n Curs

Assignatura

Coordinació

Professorat

Investigació Clínico-epidemiològica

Teresa Icart

Teresa Icart
Cristina Esquinas

Mètodes i Tècniques Qualitatives

Laura de la Cueva

Pilar Delgado
Laura de la Cueva
Marta Romero

Evidència Científica

Teresa Icart

Teresa Icart
Anna Falcó
Dolors Rodríguez

Avenços en Infermeria

Eulàlia Juvé

M. Eulàlia Juvé

Aplicacions de la Bioestadística a la Salut (II)

Joan Guàrdia

Joan Guàrdia
Jaume Turbany

Comunicació Oral i Escrita de la Recerca

Elena Maestre

Elena Maestre
Carmen Planas

Bioètica i Dret

Marta Romero

Montse Busquets

Gestió Pressupostaria

Lia-Tamar Sánchez

Lia-Tamar Sánchez

El Bon Govern de les Organitzacions

Carmen Planas

Carmen Planas

Plans Funcionals

Társila Ferro

Tàrsila Ferro

TIC en Lideratge i Gestió

Jordi Galimany

Jordi Galimany

Metodologia per a la Gestió de les Cures

Eulàlia Juvé

M. Eulàlia Juvé

Revisió Narrativa

Eva Elías

Eva Elías

Elaboració d’un Projecte de Recerca

Marta Romero

Marta Romero
Pilar Delgado

 

Per visualitzar la trajectòria investigadora i docent del professorat, cliqueu aquí:

http://www.ub.edu/infermeria_recerca/ca/professorat-investigador

 

Compartir: