Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Recerca Bàsica i Translacional en Càncer
Avenços en Mecanismes Moleculars de Transformació Cel·lular OT 3
Avenços en Mecanismes Moleculars Implicats en la Progressió i Disseminació del Càncer OT 3
Bioinformàtica Aplicada a la Biomedicina OT 3
Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa OT 3
Comunicació Científica OB 3
Cribratge d'Alt Contingut de Poblacions Cel·lulars OT 3
Cultius i Enginyeria Cel·lular OT 3
Del Laboratori al Pacient: Translació a la Clínica dels Avenços en Investigació Biomèdica OB 3
Elaboració de Projectes de d'Investigació OB 3
Envelliment i Senescència OT 3
Epigenètica: Mecanismes i Aplicacions en Biomedicina OT 3
Genòmica i Proteòmica OT 3
Gestió de l'R+D i Innovació OT 3
Models Experimentals en Biomedicina OB 3
Tècniques d'Histopatologia OT 3
Tècniques de Microscòpia de Fluorescència OT 3
Teràpia i Investigació Translacional en Càncer OT 6
Treball Final de Màster OB 27
Especialitat: Recerca Bàsica i Translacional en Metabolisme i Endocrinologia
Arteriosclerosi, Dislipèmies i Patologies Cardiovasculars OT 3
Bases Moleculars, Cel·lulars i Fisiopatologia de l'Obesitat OT 3
Bases Moleculars, Cel·lulars i Fisiopatologia de la Diabetis OT 3
Bioinformàtica Aplicada a la Biomedicina OT 3
Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa OT 3
Comunicació Científica OB 3
Cribratge d'Alt Contingut de Poblacions Cel·lulars OT 3
Cultius i Enginyeria Cel·lular OT 3
Del Laboratori al Pacient: Translació a la Clínica dels Avenços en Investigació Biomèdica OB 3
Elaboració de Projectes de d'Investigació OB 3
Envelliment i Senescència OT 3
Epigenètica: Mecanismes i Aplicacions en Biomedicina OT 3
Genòmica i Proteòmica OT 3
Gestió de l'R+D i Innovació OT 3
Models Experimentals en Biomedicina OB 3
Noves Teràpies i Recerca Translacional en Patologies Metabòliques OT 3
Tècniques d'Histopatologia OT 3
Tècniques de Microscòpia de Fluorescència OT 3
Treball Final de Màster OB 27
Especialitat: Recerca Bàsica i Translacional en Patologies Humanes
Bases Moleculars i Investigació en Càncer OT 3
Bases Moleculars i Investigació en Malalties Inflamatòries, Infeccioses i Immunologia OT 3
Bases Moleculars i Investigació en Metabolisme i Endocrinologia OT 3
Bases Moleculars i Investigació en Neurobiologia OT 3
Bioinformàtica Aplicada a la Biomedicina OT 3
Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa OT 3
Comunicació Científica OB 3
Cribratge d'Alt Contingut de Poblacions Cel·lulars OT 3
Cultius i Enginyeria Cel·lular OT 3
Del Laboratori al Pacient: Translació a la Clínica dels Avenços en Investigació Biomèdica OB 3
Elaboració de Projectes de d'Investigació OB 3
Envelliment i Senescència OT 3
Epigenètica: Mecanismes i Aplicacions en Biomedicina OT 3
Genòmica i Proteòmica OT 3
Gestió de l'R+D i Innovació OT 3
Models Experimentals en Biomedicina OB 3
Tècniques d'Histopatologia OT 3
Tècniques de Microscòpia de Fluorescència OT 3
Treball Final de Màster OB 27
Comparteix-ho: