Ajuts per a estades de recerca a l'estranger per a fomentar la menció de Doctor Internacional durant els curs 2023-2024

  • 2023-2024
  • Ajuts
  • Clínic
  • Estudiants
  • Medicina
  • Oberta

Descripció:

Descripció:

 

Publicada la convocatòria d'Ajuts per a estades de recerca a l'estranger per a fomentar la menció de Doctor Internacional durant els curs 2023-2024.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 27 de novembre de 2023 al 28 de febrer de 2024, ambdós inclosos.

Convocatòria

Sol·licitud

Llista provisional d'admessos i exclosos

Resolució

 

Documentació a lliurar a l'Oficina d'Afers Generals els alumnes amb l'ajut concedit:

Full d'acceptació de l'ajut  (només en cas d'alumnes amb l'ajut concedit)

Full de dades bancàries i copia d'un document que acrediti les dades bancaries. (només en cas d'alumnes amb l'ajut concedit)

Copia DNI


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

27/11/2023