Convocatòria d'ajuts per a la finalització de tesis doctorals en l'àmbit del programa de doctorat en Biomedicina curs 2023-24

  • 2023-2024
  • Ajuts
  • Clínic
  • Estudiants
  • Medicina
  • Oberta

Descripció:

Publicada la convocatòria d’ajuts de finalització de Tesi del Programa de Doctorat en Biomedicina.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 6 de desembre de 2023 al 2 de febrer de 2024, ambdós inclosos.

Convocatòria

Sol·licitud

Llista provisional d'admesos i exclosos

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Resolució

 

Documentació a lliurar a l’Oficina d’Afers Generals els alumnes amb l’ajut concedit:

Full d'acceptació de l'ajut (només en cas d'alumnes amb l’ajut concedit)

Full de dades bancàries i còpia d'un document que acrediti les dades bancàries. (només en cas d'alumnes amb l'ajut concedit).

Còpia del DNI.

 

També trobareu aquesta convocatòria a la Seu Electrònica de la UB.


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

2023