Detall

Aprovada la viabilitat del Campus Clínic entorn de la Diagonal de Barcelona

Notícia | 18-01-2023

La Comissió Interinstitucional per estudiar la viabilitat del futur emplaçament de l’Hospital Clínic de Barcelona ha acreditat que és viable que s’iniciï el projecte per fer l’ampliació del centre entorn de la Diagonal; en concret, a l’espai que actualment ocupa el recinte esportiu de la Universitat de Barcelona (UB). El nou centre ocuparà una superfície de 290.000 metres quadrats.

La Comissió es va constituir al mes de maig passat, amb l’encàrrec d’avaluar els condicionaments de la ubicació de l’ampliació del Clínic al recinte esportiu de la UB, a la Diagonal. Hi participen el Departament de Salut, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic.

Des de la seva creació, la Comissió ha estudiat la viabilitat del projecte des del punt de vista urbanístic, de mobilitat, assistencial, de docència, de recerca i d’innovació.

La conclusió és que aquest espai de la Diagonal és el més adequat per ampliar el centre i integrar-hi totes les seves activitats. I és que el Campus Clínic, que inclou la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i infraestructures de recerca i innovació, és un dels campus biomèdics més importants d’Europa. Alhora, el projecte reforçaria el paper capdavanter de la Universitat de Barcelona en recerca biomèdica, especialment per la seva connexió amb un espai de referència en aquest àmbit com és el Parc Científic de Barcelona, i amb l’eix Salut que s’està desenvolupant.

La Comissió ha acordat que l’instrument urbanístic per transformar el nou Campus Clínic serà el de les modificacions del Pla general metropolità que siguin necessàries. També s’ha acordat proposar futurs usos de l’emplaçament actual de l’Hospital a l’Eixample i del solar de Provença per proveir d’equipaments necessaris (sanitaris, educatius, per als bombers, etc.) i de zones verdes per a l’esponjament del districte de l’Eixample, fent-los compatibles amb els usos universitaris de la UB. Alhora, es tindran en compte les propostes i demandes que expressi el veïnat.

En la presa de la decisió, a més de la disponibilitat d’espai, s’ha estudiat l’accessibilitat i l’afectació en la mobilitat i la qualitat de vida de la població. Els propers mesos es posaran en marxa equips de treball per anar concretant el projecte des del punt de vista tècnic i financer, i per fixar un calendari d’activitat.

L’ampliació de l’Hospital Clínic de Barcelona té el consens de totes les institucions implicades, atès que ocupa un edifici centenari que no permet ni créixer ni incorporar-hi les últimes innovacions i millores tecnològiques.

El febrer de 2021, totes les institucions implicades ja van acordar, de manera formal, impulsar un nou espai per al Clínic. I al maig del 2022 van decidir constituir una comissió que estudiés les possibles localitzacions, amb els espais del recinte esportiu de la UB a la Diagonal com a primera opció.

Un cop acordada la viabilitat del projecte a la ubicació de les instal·lacions d’Esports UB, l’activació de l’execució requerirà l’aprovació dels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona. Les afectacions a Esports UB, que es preveuen en tot cas a llarg termini, estarà subjecta a l'aprovació dels òrgans de decisió de la UB, en diàleg amb la comunitat d’usuaris.


Comparteix-ho: