Detall

Avís important: modificacions en les pràctiques clíniques que es fan a l’Hospital Clínic

Notícia | 25-10-2020

Benvolguts i benvolgudes,

La situació epidemiològica ha empitjorat, com sabeu, i la pressió assistencial va en augment.

En aquestes circumstàncies, el Comitè de Crisi i el Comitè Operatiu de l’Hospital Clínic han valorat la situació derivada de les restriccions de moviments i d’ús d’espais interns, les d’accés a l’hospital (visites de familiars) i la conveniència de reduir el nombre de personal en formació i alumnat en determinades sales, bàsicament per manca d’espais de treball adients.

Els escenaris de futur es veuen condicionats per l’adopció avui de l’estat d’alarma a tot el país i de noves mesures restrictives a Catalunya, a les quals se’n podrien afegir d’altres en el decurs de la setmana vinent, inclosos possibles tancaments amb restricció de mobilitat.

L’horitzó temporal més versemblant indica que en les properes 3-6 setmanes tot el sistema sanitari ha d’estar preparats per afrontar una pressió assistencial encara més important.

Addicionalment, esperem que s’aprovi al més aviat possible un decret que permeti contractar alumnes de 6è de Medicina i de 4t d’Infermeria sota la modalitat d’auxili sanitari, tal com es va fer en la primera onada.

L’equip docent està treballant amb els següents objectius:

Alumnat de grau:

1. Mantenir les pràctiques clíniques tutelades hospitalàries (PCTH) al 100 % (6è de Medicina) i el Pràcticum (4t d’Infermeria). Aquests alumnes podrien acollir-se a un contracte amb l’Hospital per dur a terme tasques d’auxili sanitari, si s’aprova aquest decret a Catalunya. A tots ells se’ls convalidaran les PCT.

2. El vicedegà Acadèmic i els caps d’estudis corresponents analitzaran, les properes hores, conjuntament amb cada coordinador d’assignatura que inclogui pràctiques clíniques (3r, 4t i 5è de Medicina, 3r d’Infermeria, Enginyeria Biomèdica), la situació particular en cada servei o unitat de destinació dels alumnes, amb la idea bàsica de:

― Mantenir, si és possible, el nombre actual d’alumnes en pràctiques en els dispositius diferents a les sales d'hospitalització i cures intensives (CCEE, hospitals de dia, quiròfans, altres).

― Reduir, en cas necessari, el nombre d’alumnes en pràctiques a les sales d’hospitalització no COVID que no reuneixin les condicions adequades (espais comuns de treball reduïts, etc.), però intentant, si és possible, mantenir-ne almenys el 25 %.

― Evitar les rotacions d’aquests alumnes en sales d'hospitalització COVID.

Alumnat de màsters i postgraus:

1. Les pràctiques dels alumnes de màster professionalitzats es regiran per les mateixes condicions i directrius que els de l’alumnat de PCTH i Pràcticum d’Infermeria.

Tots els responsables clínics i acadèmics valorem molt positivament la tasca de tots els alumnes. Estem treballant per trobar les millors solucions possibles.

Al mateix temps, cal assenyalar que la prudència i la conducta responsable i solidària de l’alumnat han permès que no hi hagi hagut cap augment significatiu del risc de contagi de la COVID-19 entre els alumnes ni entre els alumnes i pacients o professionals sanitaris al nostre centre.

Important:

Aquestes possibles modificacions no afecten ara per ara cap pràctica no clínica ni cap pràctica clínica programada en altres centres diferents de l’Hospital Clínic.

En les properes 24-48 hores rebreu informació concreta dels coordinadors de cada assignatura sobre com es veu afectada la programació de les pràctiques clíniques a l’Hospital Clínic.


Moltes gràcies, ànims i endavant,

Antoni Trilla
Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


Comparteix-ho: