Detall

DATAETHICS: un projecte innovador sobre l’ús de les dades massives en ciències de la salut

Notícia | 03-11-2020

Potenciar el coneixement i el debat sobre les implicacions ètiques i conceptuals que deriven de l’ús de la ciència del big data (o dades massives) en biomedicina és l’objectiu principal de DATAETHICS, un projecte innovador impulsat el 2020 per la xarxa d'universitats europees Eurolife on participen experts de la UB.  

DATAETHICS (Changing Landscapes in the Health and Life Sciences: Ethical Challenges of Big Data) abordarà el profund impacte científic, social i ètic que causa l’ús de les dades massives en l’àmbit de la salut i l'assistència mèdica.  

El projecte, coordinat per la University Medical Center of Göttingen (Alemanya) i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, obre un nou capítol en el marc de la xarxa Eurolife per millorar la cooperació internacional, desplegar pràctiques innovadores i promoure la cooperació estratègica en ciències de la vida. El procés de planificació del projecte, que tindrà una durada de tres anys, va ser finançat pel Programa Europa del Ministeri de Ciència i Cultura de la Baixa Saxònia.  

DATAETHICS potenciarà la transferència de bones pràctiques, el desenvolupament de models ètics per a institucions biomèdiques, sanitàries i per a la indústria relacionada amb el big data, i l’elaboració i l’accés en línia a documentació d’interès científic.  El nou projecte ha estat impulsat per l’Eurolife Education Alliance, un grup en què la UB està representada pel catedràtic Xavier Gasull, del Departament de Biomedicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. A més, també ha comptat amb la col·laboració del delegat del rector per a accions estratègiques de recerca, Francisco Ciruela, membre del comitè de la xarxa durant el procés de redacció de la proposta.  

A la UB, el projecte DATAETHICS tindrà com a principals investigadors els experts Karim Lekadir, de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, i Josep Lluís Gelpí, de la Facultat de Biologia. En el marc del projecte transnacional, la UB serà l’entitat responsable d’organitzar a Barcelona les edicions de les escoles d’estiu (2021 i 2022), entre altres activitats acadèmiques.    
 

Eurolife: recerca i educació superior en les ciències de la vida i la salut 
Eurolife és un consorci creat el 1999 i format per nou institucions europees amb un destacat compromís en l'àmbit de la recerca i l'educació superior en el camp de les ciències de la vida i de la salut. Els objectius de la xarxa, que va ser coordinada per la UB a durant el període 2015-2017, són promoure interaccions transnacionals mitjançant projectes de recerca i, pel que fa a l'educació, desenvolupar la formació de postgraduats, programes de beques i xarxes per a l'intercanvi d'estudiants.  

A més de la UB, també hi participen el Trinity College de Dublín (Irlanda), la Universitat d'Edimburg (Regne Unit), el Centre Mèdic Universitari de Leiden (LUMC, Països Baixos), l'Institut Karolinska (Suècia), el Centre Mèdic Universitari de Göttingen (Alemanya), la Universitat d'Estrasburg (França), la Universitat de Medicina d'Innsbruck (Àustria) i la Universitat Semmelweis (Hongria).