Detall

Programa Beques Santander Progrés COVID-19

Avís | 19-10-2020

El programa Beques Santander Progrés COVID-19 per al curs 2020-2021 ofereix a 23 estudiants de grau, postgrau o doctorat de la Universitat de Barcelona un ajut econòmic per fer front a les despeses originades pels estudis cursats en una universitat adherida a la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona.

Els destinataris d'aquestes beques són:

— Estudiants que estiguin matriculats en un ensenyament de grau, postgrau o doctorat de la Universitat de Barcelona el curs acadèmic 2020-2021.

— Estudiants que tinguin concedida la beca general del Ministeri el curs 2019-2020.

— Estudiants amb el millor expedient acadèmic del curs immediatament anterior, o que hagin rebut per part d'una comunitat autònoma una beca o ajut econòmic amb la mateixa finalitat que la beca MEC en el curs immediatament anterior a la sol·licitud del programa, o que tinguin algun membre de la unitat familiar en qualsevol de les situacions següents:

  • Situació d'atur o expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a conseqüència directa de la COVID-19.
  • Situació de persona empleada, però amb la jornada laboral reduïda com a conseqüència directa de la COVID-19.
  • Estar donat d'alta com a autònom i haver rebut el benefici extraordinari pel cessament d'activitat.
  • Ser treballador domèstic i haver rebut l'assignació extraordinària per falta d'activitat.

 

L'objectiu d'aquests ajuts és facilitar l'accés a l'educació superior dels estudiants amb millors expedientes acadèmics en l'àmbit nacional de qualsevol curs de grau, postgrau o doctorat que hagin estat beneficiaris d'una beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional o que hagin rebut una beca o ajut econòmic per part d'una comunitat autònoma amb la mateixa finalitat que la beca MEC el curs 2019-2020 o que els sol·licitants s'hagin vist afectats en l'àmbit acadèmic, familiar o econòmic per la COVID-19.

L'import de la beca és de 1000 € i és de caràcter anual. El termini per sol·licitar-la finalitza el 15 de novembre. Trobareu tota la informació al respecte aquí.


Comparteix-ho: