Detall

Resolució del rector sobre l'avaluació no presencial

Notícia | 29-04-2020

Les Directrius generals de funcionament de la docència i l’avaluació per al curs 2019-2020, aprovades pel Consell de Govern el 22 d’abril apunten que, «en prevenció que no puguin dur-se a terme activitats d’avaluació presencials, en la mesura del possible cal desenvolupar una avaluació sistemàtica que es pugui fer en línia per no impedir que els estudiants puguin ser avaluats i així obtenir una qualificació final. El fet que la docència s’hagi hagut de fer en formats digitals malgrat que no havia estat planificada en aquesta modalitat, també ens insta a modificar i adequar les formes d’avaluació de manera alternativa i realista».

Davant la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia, i de manera consensuada amb els degans i les deganes de les facultats de la Universitat de Barcelona, el rector ha resolt acordar que l’avaluació final (finalització de l’avaluació continuada i realització de l’avaluació única) corresponent al segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020 es farà en modalitat no presencial.


Comparteix-ho: