Detall

ÚLTIMS DIES! Encara teniu temps de demanar una de les dues beques per la LERU Doctoral Summer School 2020 de Dublín

Notícia | 25-02-2020

Vols participar a la LERU Doctoral Summer School 2020 de Dublín? Us recordem que hi ha dues beques disponibles per als doctorands de la UB, l’única universitat d’Espanya que n’és membre. Pots formalitzar la teva inscripció a l’apartat Summer Schools del teu Campus Virtual fins al 29 de febrer. El tema triat enguany és «Reasserting the Value of the ‘Expert.’ The role of Doctoral Research and Researchers in Promoting the Importance of the ‘Expert’ in Europe».


Per poder participar en el procés de selecció és necessari haver formalitzat a la UB la matrícula de doctorat corresponent al curs acadèmic 2019-2020 i aportar la documentació següent:

Curriculum vitae (en format Europass). Us adjuntem l’enllaç:

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Es valora principalment la publicació d’articles en revistes indexades nacionals i internacionals i la participació en congressos, com a garantia per a un bon aprofitament de l’activitat subvencionada.

Certificat del nivell d’anglès. Aquest certificat no és necessari en els casos en què la llengua materna sigui l’anglès o que s’hagin cursat ensenyaments oficials de grau o màster totalment en anglès.

Carta de motivació, escrita en anglès. La carta de motivació no ha de ser un resum del currículum, sinó una exposició de motius que permetin convèncer el comitè de selecció de la idoneïtat del candidat.

Us adjunten aquest l’enllaç per ajudar-vos a preparar aquesta carta:

http://www.mastersportal.eu/articles/406/write-a-successful-motivation-letter-for-your-masters.html

La selecció es durà a terme en dues fases: una primera que permet valorar les sol·licituds rebudes i una segona que inclou una entrevista personal en anglès amb els candidats preseleccionats. La UB es farà càrrec de les despeses de viatge i la inscripció del candidat o candidats seleccionats (màxim 2 candidats). Només els candidats seleccionats en els diferents processos de selecció fets a les universitats LERU participaran en aquesta escola d’estiu.

Lloc: Trinity College Dublin
Dates: del diumenge 28 de juny fins al divendres 3 de juliol de 2020.


Comparteix-ho: