Doctorat: Infermeria

  • Codi del programa : HDK0B
     
  • Període de sol·licitud d’admissió i accés curs 2021—2022.  Període d’entrevistes prèvies a pre-inscripció obert (veure apartat Procediment d’admissió i accés alumnes nous)

Alumnes de nou accés

Els/les alumnes de nou accés al programa de doctorat en Infermeria i Salut hauran de presentar la sol·licitud de la matrícula i la documentació adjunta que li sigui requerida, d'acord amb el model que fixi la Universitat.

Els/les alumnes que haguessin presentat el document de compromís en la sol·licitud d'accés i admissió, no caldrà que el tornin a presentar en la sol·licitud de matrícula.

Tampoc serà necessari adjuntar la resolució d'admissió a la sol·licitud de matrícula.

 

Alumnes que continuen estudis

Els/les doctorands/es que continuen en el mateix programa de doctorat hauran de fer l'automatrícula.

Per accedir a l'automatrícula caldrà que indiqueu el vostre identificador i contrasenya, el mateix que utilitzeu per accedir al Campus Virtual.

ADMISSIÓ I PERÍODE D'ENTREVISTES

La sol·licitud d’admissió i accés al programa de Doctorat en Infermeria i Salut es pot realitzar, a partir de l '1 juny  fins al 31  de juliol a través de l’enllaç: Universitat de Barcelona - Doctorat - GIGA (ub.edu)

 Les persones interessades en cursar aquests estudis i que acompleixin els requisits és convenient que sol·licitin  una entrevista prèvia virtual amb la Coordinadora del programa:  Dra. Josefina Goberna.

 Les entrevistes es poden sol·licitar al correu electrònic: doctoratinfermeriaisalut@ub.edu,  a partir del 10 de maig i fins al 20 de juliol


Els documents necessaris els podeu consultar en el mateix aplicatiu en què cal fer la sol·licitud.


ACLARIMENTS:

-  Heu d'incloure el vostre CV d'acord amb el model normalitzat
-  La proposta de recerca que incorporeu ha de tenir entre 2 i 10 fulls i ha d'anar avalada per un/a director/a del programa, que accepti la direcció o codirecció de la tesi. 

Trobareu els models de documents (CV i proposta de recerca) en el web del programa de doctorat  en aquest enllaç::

https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/documents

I el llistat de directors potencials en aquest altre:

https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/doctorat-infermeria-linies-de-recerca

En cas de voler proposar algun/a director/a que no sigui del programa caldrà enviar nom i cognoms junt amb el CV del director/a potencial a la coordinadora del programa, Dra. Josefina Goberna i consultar la possibilitat de fer-ho en la entrevista prèvia.

- En cas de no disposar de certificat d'anglès cal incorporar un document redactat en què s'indiqui el coneixement que teniu de l'idioma.

 

ACCÉS

Per a un accés definitiu, si la titulació és espanyola i no és de la Universitat de Barcelona i si els documents no estan signats electrònicament, s'haurà de presentar la documentació requerida a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat.

Per a un accés definitiu, si la titulació és estrangera, s'haurà de presentar la documentació original requerida degudament legalitzada a la Secretaria de la Facultat.

 

 

 Per altra informació d'interès, podeu consultar aquesta pàgina web:

 http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca

 

 

 

Comparteix-ho: