Línies de recerca

Consulta els objectius i el professorat de les diverses línies de recerca del doctorat.

Objectius

 • Adquisició dels coneixements fonamentals i de les capacitats bàsiques d’estudi i reflexió per investigar en la complexitat de les cures aplicades a la família i la comunitat.
 • Aprofundir en la recerca en la complexitat social, les qüestions de gènere, així com els sovint contraposats punts de vista ocasionats per  la coexistència de diferents cultures en un mateix espai geogràfic de cura i atenció de salut.

 

Investigadors/es directors/es potencials de tesi doctoral

Dr. Jordi Galimany Masclans

Dra. Josefina Goberna Tricas 

Dra. Juana Gómez Benito

Dra. Dolores Gómez Roig

Dra. Montserrat Palacio Riera

Dra. Margarita Pla Consuegra

Dra. Montserrat Puig Llobet

Dra. Núria Rodríguez Ávila

Dra. Dolors Rodríguez Martín

Dra. Montserrat Solà Pola

Objectius

 • Desenvolupar projectes de recerca en l’àrea de les cures d’infermeria en Salut mental i addicions en relació a la promoció de la salut de la promoció, la prevenció, el tractament i la rehabilitació.
 • Desenvolupar projectes de construcció, adaptació i validació d’instruments de mesura en l’àmbit de Salut Mental i Addiccions.
 • Avaluar la efectivitat de programes d’intervenció d’infermeria basats en el suport psicològic i emocional a pacients, familiars i grups professionals.

 

Investigadors/es directors/es potencials de tesi doctoral

Dr. Juan Antonio Amador Campos

Dra. Juana Gómez Benito

Dr. Joan Guardia Olmos

Dra. M. Teresa Lluch Canut

Dr. Antonio R. Moreno Poyato

Dra. Maribel Peró Cebollero

Dra. Montserrat Puig Llobet

Dr. Juan Francisco Roldán Merino (Escola d’Infermeria Sant Joan de Déu)

Objectius

 • Proporcionar eines metodològiques que permetin una recerca interdisciplinària i de qualitat en qüestions relacionades amb els problemes bioètics, les ètiques aplicades
 • Aprofundir en les aportacions conceptuals en Educació per a la Salut i avançar en la recerca en educació sanitària a la població i als professionals.
 • Oferir elements de reflexió, des de la perspectiva ètica, per a la valoració de les implicacions personals, col·lectives, i comunitàries de l'activitat dels professionals de la salut.

 

Investigadors/es directors/es potencials de tesi doctoral

Dra. Anna Marta Falcó Pegueroles

Dr. Jordi Galimany Masclans

Dra. Josefina Goberna Tricas

Dra. Mª Antonia Martínez Momblán

Dra. Montserrat Payà Sánchez

Dra. Dolors Rodríguez Martín

Dra. Maria Amelia Tey Teijón

Objectius

 • Aprofundir en els coneixements teòrics i experimentals en la recerca de les bases moleculars en diferents patologies.
 • Aplicar la metodologia epidemiològica i estadística a la pràctica clínica.

 

Investigadors/es directors/es potencials de tesi doctoral

Dra. Llúcia Benito Aracil

Dra M. Pilar Delgado Hito

Dra. Núria Fabrellas Padrés

Dra. Anna Marta Falcó Pegueroles

Dr. Angel Esteve Fernández Muñoz

Dra. Ester Fusté Domínguez

Dra. Josefa Giménez Bonafe

Dra. Eva M. Guix Comellas

Dra. M. Teresa Icart Isern

Dra. Mª Antonia Martínez Momblán

Dra. Josefina Martínez Soler

Dra. Marta Raurell Torreda

Dra. Marta Romero García

Dr. Tomàs Santalucía Albi

Dra. Avelina Tortosa Moreno

Objectius

 • Investigació en totes les dimensions de la formació en Infermeria per tal de donar respostes científiques als problemes emergents i a les necessitats educatives de les infermeres, que la societat del coneixement planteja
 • Investigació en la gestió de les cures, anàlisi crític del models de gestió de les cures i aportacions científiques en la presa de decisions, basades en l’evidencia.

 

Investigadors/es directors/es potencials de tesi doctoral

Dra. Llúcia Benito Aracil

Dra. M. Pilar Delgado Hito

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens

Dra. Núria Fabrellas Padres

Dra. Eva M. Guix Comellas

Dra. M. Teresa Icart Isern

Dra. M. Teresa Lluch Canut

Dr. José Luis Medina Moya

Dr.  Antonio R. Moreno Poyato

Dra. Margarita Pla Consuegra

Dra. Marta Romero García

Dra. Montserrat Solà Pola

Dra. Marta Somoza Fernández

Comparteix-ho:

Novetats del doctorat