Documentació específica o vinculada als criteris de selecció (M2D03)

-Currículum vitae,  indicant l'experiència professional

-Certificat acadèmic

-Coneixements d'anglès a nivell de comprensió oral i escrita (B1)

* En cas de considerar-se necessari es podrà comprovar el nivell de l'idioma per videoconferència.