Universitat de Barcelona

Grau d'Infermeria

Objectius i competències

Objectius

  • Adquirir coneixements tant de la ciència infermera, com de les ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones, les famílies, els grups i la comunitat.
  • Desenvolupar habilitats per a l'aplicació de protocols i procediments de les cures infermeres.
  • Aconseguir la capacitat d'establir relacions positives amb les persones amb les quals interaccionen.
  • Adquirir la capacitat d'actuar sobre la base de principis ètics, amb respecte pels valors i els drets de la persona, per mantenir en qualsevol situació la seva dignitat.
  • Desenvolupar el pensament crític i la pràctica reflexiva, i utilitzin la metodologia i l'evidència científica per prendre decisions de cures infermeres.

 

Comparteix-ho: