Universitat de Barcelona

Grau en Infermeria

Matrícula

Calendari i llistats de matriculació curs 2021-22

Matrícula:

IMPORTANT: El fet de no matricular-se en la data corresponent suposa la RENÚNCIA de l’adjudicació de la plaça.


ALUMNAT DE NOU INGRÉS 1r. curs

L’ordre de matrícula per alumnes de NOU ACCÉS: Nota d’admissió i, en cas d’empat, ordre alfabètic des de la lletra J.

Alumnat 1r curs Nou ingrés: JULIOL (Admesos en primera preferència)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

 Matrícula: 

Bellvitge

15/07/2021 

des de les 12:00:00 fins a les 23:59:00*

16/07/2021

des de les 12:00:00 fins a les 23:59:00*

Online

 

consulteu llistat

 

Clínic

16/07/2021

des de les 12:00:00 fins a les 15:00:00*

Online

consulteu llistat

 

Reclamacions i Assignació definitiva

20/07/2021   Bellvitge

des de les 10:00:00 fins a les 23:59:00*

Online

Llistat Bellvitge

20/07/2021  Clínic

des de les 10:00:00 fins a les 15:00:00*

Online

Llistat Clínic

  *Consulteu el llistat d’ordre de matrícula per saber l’horari que teniu assignat cadascú per fer la matrícula.

Alumnat 1r curs Nou ingrés: JULIOL / SETEMBRE (2a assignació)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Matrícula 

Bellvitge

27/07/2021

des de les 10:00:00 fins a les 15:00:00 *

Online

consulteu llistat

Clínic

27/07/2021

des de les 10:00:00 fins a les 13:00:00 *

 

Online

consulteu llistat

 

Reclamacions 2a assignació i 1a. reassignació

07/09/2021

des de les 09:00:00 fins a les 12:00:00 *

 

Online

Disponible properament

Llistat Bellvitge
Llistat Clínic

2a reassignació

14/09/2021

des de les 09:00:00 fins a les 23:59:00 *

Online

Disponible properament

Llistat Clínic

Llistat Bellvitge

3a Reassignació

 

 

 

 

4a Reassignació

 

 

 

1a assignació setembre i 5a especial.

20/09/2021

des de les 09:00:00 fins a

les 23:59:00 *

 

 

28/09/2021

10:00 horas fins a les 13 hores

 

 

30/09/2021

10:00 horas fins a les 13 hores

 

 

Online

 

 

 

 

 

Finestreta

Secretaria d'estudiants

Campus Bellvitge

 

 

Finestreta

Secretaria d'estudiants

Campus Bellvitge

 

 

Llistat Clínic

Llistat Bellvitge

 

 

 

 

Llistat Bellvitge

  *Consulteu el llistat d’ordre de matrícula per saber l’horari que teniu assignat cadascú per fer la matrícula.
 

 ALUMNAT de 2n a 4t curs

L’ordre de matrícula per alumnes de 2n a 4t és nota mitjana de l’expedient i, en cas d’empat, ordre alfabètic des de la lletra J.

MOLT IMPORTANT Consulteu aquí la informació sobre l’automatrícula per alumnes de 2n, 3r i 4t curs i

sobre el requisit necessari per dur a terme les pràctiques clíniques.

Alumnat 2n a 4t curs : SETEMBRE (BELLVITGE)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Matrícula :  

Tots els grups

Bellvitge

02/09/2021

03/09/2021

Online

Llistat ordre


 
       

Alumnat 2n a 4t curs : SETEMBRE (CLÍNIC)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Matrícula :  

Tots els grups

Clínic

03/09/2021
de 9:00 fins a 23:59

 Online

sense cap ordre fins a les 23:59


 
       

Alumnat d'intercanvi ERASMUS i SICUE que vénen de fora

Matrícula:

Des de la Secretaria de la Facultat s’atendrà els alumnes i es formalitzaran les seves matrícules. 

 

 Modificacions de matrícula

 

(Termini establert pel centre)

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

 

 Convocatòria extraordinària fi de carrera BELLVITGE

Sol·licitud convocatòria extraordinària

16, 17 i 18 de novembre de 2021

Enviar aquest imprès de sol·licitud a:

secretariabellvitge@ub.edu                               

 

 

Matrícula de Pràcticum i TFG

Matrícula de Pràcticum i TFG 

2n semestre

8 de febrer de 2022

 Automatrícula

(des de qualsevol ordinador amb accés a internet)

 

 

Ampliació d'Assignatures 2n semestre

Ampliació d'Assignatures segon semestre

14, 15 i 22 de febrer de 2022

 

Automatrícula

(des de qualsevol ordinador amb accés a internet)

 

ACTE DE BENVINGUDA NOUS ALUMNES CAMPUS BELLVITGE: a determinar

ACTE DE BENVINGUDA NOUS ALUMNES CAMPUS CLÍNIC: a determinar

 

 Documentació per a la matrícula :

La matrícula es realitzarà amb el programa d'automatrícula de la UB el dia i hora que els sigui adjudicats des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.

El calendari i l'ordre de matriculació es fa públic en l'apartat de calendari i llistats de matriculació. L'estudiant que no fa la matrícula dins del seu horari perd el seu torn i, per tant, la possibilitat d'escollir.

Totes les assignatures de cada curs s'han de matricular en el mateix grup de docència.

- Permanència
Per als alumnes que es matriculen per primera vegada en un grau, d’acord amb la normativa de permanència el màxim de crèdits a matricular són 60 i el mínim 30 crèdits.

- Informació i recomanacions:
Per tal de planificar correctament la vostra matrícula consulteu abans:

- Alumnes provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS).
En aplicació del RD 1618/2011 de 14 de novembre sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior, es convaliden 6 crèdits d'optativitat pel cicle formatiu de grau superior cursat per l'alumne/a dins de l'àmbit de sanitat.

L'alumne/a que vulgui sol.licitar beca haurà de tenir present que les assignatures convalidades no computen com a crèdits matriculats ( ni tampoc als efectes de normativa de permanència de la UB).

Consulta tota la informació necessària per a la matrícula i per a demanar beques, i comença a conèixer la teva Universitat. BENVINGUTS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

ABANS DE LA MATRÍCULA

1. Consulteu la pàgina web d'Informació de Matrícula.

2. Doneu-vos d'alta com alumnes UB.

La matrícula es farà on line. Per poder fer l'automatrícula és imprescindible que prèviament us registreu per obtenir l'identificador i la contrasenya des del portal mónUB. Per registrar-vos heu d'omplir i enviar el formulari. Un cop enviat aquest formulari rebreu un correu electrònic a l'adreça electrònica que vau enviar per a la preinscripció universitària, perquè generu un codi i una contrasenya amb els quals podreu accedir al programa d'automatrícula.

Document explicatiu de com configurar la contrasenya i obtenir l'identificador.

Vídeo explicatiu de com configurar la contrasenya i obtenir l'identificador.

3. Si voleu tenir la matrícula condicionada a becari o becària, heu de demanar prèviament a la matrícula, l'acreditació econòmica i la Beca Equitat i la Beca General del Ministeri.

Recordeu que heu de fer aquests tràmits abans de la matrícula.

Trobareu tota la informació i el link a la web del Servei de Beques i Ajuts a l'estudiant de la UB.

4. Consulteu la data de matriculació en el calendari de matrícula de més amunt.

5. Consulteu les assignatures a matricular (itinerari curricular)
NOTA : Totes les assignatures (troncals i optatives) s'han de matricular en el mateix grup de docència
Si us matriculeu a TEMPS COMPLET heu de matricular 60 crèdits.
Si us matriculeu a TEMPS PARCIAL heu de matricular 30 crèdits.

6. Mireu la normativa de permanència.

7. Consulteu la guia d'ajut a l'automatrícula.

8. Preguntes freqüents.

 

 • Modalitats de pagament : únic en efectiu, únic domiciliat, efectiu en terminis i fraccionat mitjançant préstec. Més informació

  Els rebuts efectius de matrícula caduquen als 7 dies de generar-se, no us oblideu de pagar-los. A tot rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5% (el primer recàrrec comptabilitzarà a partir dels dos mesos).
   
  És responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.
  Llegiu amb atenció els efectes econòmics de l'impagament .
   
 • Deduccions i increments del preu de la matrícula :
  Trobareu tota la informació en el següent enllaç.

RECORDA que per ser becari condicional heu de demanar la beca general del Ministeri abans de fer la matrícula i complir la resta de requisits per l'establiment de la beca condicional.

Trobareu tota la informació actualitzada de les diferents beques i ajuts que podeu sol·licitar en el següent enllaç.

Cas de no haver tramitat la sol·licitud de beca abans de la matrícula haureu de pagar l'import íntegre i si se us concedeix la beca, la Universitat de Barcelona d'ofici us retornarà l'import de la matrícula, excepte taxes i serveis.

 • Modificacions amb regularització econòmica:
  Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.

  Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.
   
 • Modificacions sense devolució de l’import: consulteu en aquest enllaç


Més informació sobre modificacions i anul·lació de matrícula en aquest enllaç.

 

Comparteix-ho: