Universitat de Barcelona

Grau en Odontologia

Objectius i competències

Objectius

Formar professionals que responguin a les demandes socials de la salut bucal, en la faceta tant de prevenció com de diagnòstic i tractament, de manera ètica, eficaç i segura mitjançant:

 • L'adquisició de coneixements, d'habilitats, d'actituds i de competències que els capacitin per a l'exercici de la professió.
 • La capacitat per utilitzar amb eficiència els avenços en el coneixement i la tecnologia, i per entendre el paper central dels pacients en la presa de decisions terapèutiques.

Competències

 1. Capacitat per entendre els principis ètics en l'assistència sanitària i per aplicar-los en cada aspecte de l'odontologia.
 2. Coneixement i compliment de les normatives i regulacions relacionades amb la pràctica de l'odontologia.
 3. Capacitat per actuar amb un comportament professional en tots els aspectes de l'odontologia que proporcioni una assistència bucodental d'alta qualitat.
 4. Coneixement del mètode científic i capacitat per aplicar la pràctica clínica basada en l'evidència científica contemporània.
 5. Capacitat de lideratge i de gestió de recursos per aconseguir un servei clínic eficient, segur i centrat en el pacient.
 6. Capacitat per comunicar-se de manera efectiva amb els pacients, amb cada membre de l'equip odontològic i amb altres professionals involucrats en l'assistència bucodental.
 7. Capacitat per aprendre durant tota la vida professional actualitzant els coneixements i les habilitats per oferir una pràctica clínica basada en l'evidència.
 8. Coneixement dels processos biològics del cos humà, dels comportaments de les persones i de les interaccions entre salut oral i salut general per oferir una alta qualitat d'assistència bucodental.
 9. Capacitat per recollir informació del pacient i per donar-li informació, amb l'objectiu de prendre decisions de manera conjunta.
 10. Capacitat per proposar un pla de tractament que satisfaci les necessitats del pacient, tenint en compte els factors biològics i psicosocials que puguin afectar l'eficiència i seguretat de l'assistència bucodental.
 11. Capacitat per prevenir i tractar el traumatisme dental i les malalties bucodentals mitjançant un canvi del comportament dels pacients.
 12. Capacitat per prevenir les malalties bucodentals i promocionar la salut bucodental i la qualitat de vida a escala individual, comunitària i poblacional.
 13. Capacitat per promocionar la salut en general tenint en compte els desequilibris socials.
 14. Coneixement de la tendència demogràfica i social i de les seves implicacions en la salut oral i la pràctica odontològica.
 15. Coneixement dels sistemes d'assistència bucodental tant públics com privats i de les polítiques estatals i europees per protegir els grups més vulnerables.
Comparteix-ho: