Universitat de Barcelona

Grau d'Odontologia

Organització i metodologia docent

L'ensenyament d'Odontologia s'organitza per semestres, excepte alguna assignatura anual, tal com s'especifica al pla d'estudis.

La planificació de les assignatures es mostra a l'apartat del pla d'estudis. És orientativa i per tant, susceptible de modificar-se a cada curs atenent a criteris estrictament acadèmics i docents.

La docència de l'ensenyament d'Odontologia és de caràcter presencial. Combina diverses metodologies d'ensenyament i aprenentatge, que es poden consultar al pla docent de cada assignatura.

Comparteix-ho: