Universitat de Barcelona

Grau d'Odontologia

Pla d'acció tutorial

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) d'Odontologia és una iniciativa que té com a funció principal donar un suport personalitzat a l’estudiant durant tot el Grau. D’aquesta manera, s’organitzen diferents activitats per tal d’informar, guiar i orientar a l’estudiant en tot moment, des del procés de transició i adaptació de l’estudiant a la Universitat, per exemple assessorant l’alumne en la configuració de l’itinerari curricular més adequat a la seva situació personal, fins a la finalització del Grau, preparant la seva incorporació al món professional. Per aquest motiu, tots els alumnes del Grau d’Odontologia tenen un tutor assignat durant tots els seus estudis.

 

Objectius

  1. Facilitar el procés de transició i adaptació de l’estudiant a la Universitat i a la vida acadèmica de la Facultat. 
  2. Informar sobre els recursos que ofereix la UB. 
  3. Orientar per tal d’optimitzar l’itinerari curricular i millorar el rendiment acadèmic.
  4. Dur a terme el seguiment acadèmic per tal de detectar els problemes d’aprenentatge de l’alumne i intervenir en l’aplicació d’estratègies per tal d’afavorir la seva resolució. 
  5. Orientar en les sortides professionals i en els estudis de postgrau i de formació continuada. 

1. Accions prèvies a l’ingrés de l’estudiant:

- Saló de l’ensenyament, activitat organitzada pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) de la UB i l’Ensenyament hi participa amb estudiants voluntaris.

- Jornada de Portes Obertes, que inclou:

- Una sessió informativa general, a l’aula.

- Una visita guiada, amb l’ajuda d’estudiants de dels darrers cursos, a la facultat (biblioteca, laboratoris, etc.).

- Una visita guiada a l'Hospital Odontològic.

 

2. Accions en la fase inicial del estudis universitaris:

- Sessió de pre-acollida (al mes de juliol) per donar informació sobre el procés de matriculació, les assignatures de 1r curs, etc.

- Sessió d’acollida a l’aula coincidint amb el primer dia de classe.

- Tutoria grupal on cada tutor es reuneix amb els seus alumnes per tal d’informar sobre les accions del PAT.

- Tutories individuals que ofereixen atenció personalitzada a l’estudiant.

- Tutories entre iguals (assignant a cada alumne de 1er un alumne de 3er curs prèviament disposat a fer aquesta funció) que tenen per objectiu facilitar el coneixement i la integració de l’estudiant a la Facultat.

 

3. Accions durant el desenvolupament del estudis universitaris:

- Atenció personalitzada a l’estudiant.

- Tutories dels professors coordinadors de curs i Cap d’Estudis amb els representants dels estudiants per tractar aspectes del funcionament del curs.

- Sessions informatives sobre els programes de mobilitat de la UB (Erasmus, SICUE).

- Sessions informatives sobre l’itinerari curricular de la segona part del grau, amb assignatures pre-clíniques (3r curs) i clíniques (4rt i 5è).

 

4. Accions en la fase final dels estudis:

- Atenció personalitzada a l’estudiant.

- Sessions informatives, organitzades pel centre, sobre els estudis de postgrau i de formació continuada.

- Sessions informatives sobre les sortides professionals, organitzades pel SAE.

 

5. Accions adreçades a donar suport a l’alumnat amb perfils específics: estudiants de mobilitat, esportistes d’alt rendiment, estudiants amb necessitats especials, etc. 

A l’inici del Grau, cada alumne és assignat de forma aleatòria a un tutor, que ho serà al llarg de tot el Grau. A continuació trobareu el contacte de la coordinadora de PAT i la llista dels tutors i les seves adreces de correu electrònic:

 

Coordinació del PAT d' Ondontologia:
Dra. Anna Manzano Cuesta annamanzano@ub.edu
 

Llista de tutors

Dr. Alejandro Barrallo Gimeno: abarrallo@ub.edu 

Dra. Anna Manzano Cuesta: annamanzano@ub.edu 

Dra. Vanesa Soto Cerrato: vsoto@ub.edu 

Dra. Flor de Liz Pérez: flordelizperezlosada@yahoo.es

Dra. Sonia Egido Moreno: sonia8891@hotmail.com

Dr. Enric Jané Pallí: cirnejp@hotmail.com

Dra. Beatriz González Navarro: beatrizgonzaleznavarro@gmail.com

Comparteix-ho: