Universitat de Barcelona

Grau de Podologia

Objectius i competències

Objectius

  1. Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i metodològics de la podologia.
  2. Conèixer i comprendre les ciències fonamentals per a la salut, el mètode científic i els principis de mesura de les funcions biològiques, així com l'avaluació de fets científicament provats i l'anàlisi de les dades en general.
  3. Incorporar l'autoaprenentatge per continuar progressant, com a instrument de desenvolupament, innovació i responsabilitat professional mitjançant la formació continuada.
  4. Conèixer l'estructura i funció del cos humà especialment de l'extremitat inferior, semiologia, mecanismes, causes i manifestacions generals de la malaltia i mètodes de diagnòstic dels processos patològics mèdics i quirúrgics, interrelacionant la patologia general amb la patologia del peu.
  5. Obtenir la capacitat, l'habilitat i la destresa necessàries per diagnosticar, prescriure, indicar, dur a terme i avaluar qualsevol tipus de tractament podològic, ortopodològic, quiropodològic, de cirurgia podològica, físic, farmacològic, preventiu o educatiu, basat en la història clínica i actuant en tot moment sobre la base del compliment de les obligacions deontològiques de la professió, la legislació vigent i els criteris de normopraxi.
  6. Adquirir una experiència clínica adequada en cadascun dels continguts podològics, portats a terme en centres acreditats per a la formació universitària de podologia, fomentant la interrelació amb l'equip multidisciplinari, així com una comunicació eficaç amb el pacient.

Competències

El pla d'estudis s'ha dissenyat perquè l'estudiant del grau de Podologia assoleixi les competències que permeten al futur professional dur a terme les activitats adreçades a diagnosticar i tractar les afeccions i deformitats dels peus, mitjançant les tècniques terapèutiques pròpies de la disciplina.

Comparteix-ho: