Universitat de Barcelona

Grau en Podologia

Accions de suport i d'orientació

Alumnat de nou accés

Participació al Saló de l’Ensenyament

Se celebra anualment, en el marc de la Setmana de la Formació i Treball de la Fira de Barcelona. Té com a finalitat facilitar la informació a possibles estudiants sobre els estudis de grau, màsters i postgraus que s’ofereixen a l’Escola de Podologia. La nostra participació es coordina des del Consell d’Estudis i hi participen estudiants dels darrers cursos.
 

Jornada de Portes Obertes

La Cap d’estudis ofereix una sessió informativa adreçada als estudiants de secundària i cicles formatius de grau superior, dissenyada per donar a conèixer tots els aspectes relacionats amb el Grau de Podologia. Posteriorment, es fa una visita guiada a les diverses instal·lacions del Campus Bellvitge i de l’Hospital Podològic Virgínia Novel.
 

Sessions informatives

Sessions adreçades als estudiants admesos, prèvies a la matrícula, per facilitar el procés de matriculació de primer curs.
 

Sessions d'acollida

Acte de benvinguda als estudiants de primer curs, que es realitza durant la primera setmana de classe i en la qual intervenen les autoritats acadèmiques de l’Escola de Podologia i els representants dels diferents serveis del Campus i de la UB, que s’ofereixen a tot l’alumnat.

Sessió d’acollida als estudiants ERASMUS I SICUE

Sessió de benvinguda als estudiants i presentació dels serveis de de l’Escola, del Campus i de la Biblioteca.

 

Sessió d’Orientació Professional

Sessió adreçada als estudiants de darrer curs, que s’ofereix en el marc de l’assignatura Bioètica i Legislació podològica. En aquesta sessió s’ofereix als estudiants informació
sobre eines que poden facilitar l’accés al món laboral.

Comparteix-ho: