Universitat de Barcelona

Grau en Podologia

Perfil d'accés

És interessant i recomanable tenir les competències següents:

  • Coneixements previs de biologia, física i química.
  • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
  • Capacitat de gestió de la informació.
  • Capacitat de presa de decisions.
  • Capacitat de resolució de problemes i de treball en equip.

Es recomana que l'alumnat que ingressa des de cicles formatius de grau superior hagi cursat branques sanitàries.

Comparteix-ho: