Universitat de Barcelona

Grau en Podologia

Matrícula

Calendari i llistats de matriculació curs 2021-22

Informació de matrícula curs 2021-22

 Matrícula :

IMPORTANT: El fet de no matricular-se en la data corresponent suposa la RENÚNCIA de l’adjudicació de la plaça.

 

ALUMNAT DE NOU INGRÉS 1r. Curs

Alumnat 1r curs Nou ingrés: JULIOL( Admesos en primera preferència)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

 Matrícula: 

1ª. preferència

16/07/2021

des de les 10:30:00 fins a les 23:59:00 *

Online

 consulteu llistat

 

Reclamacions i Assignació definitiva

20/07/2021

des de les 12:00:00 fins a les 23:59:00 *

Online

 

Consulteu llistat

 *Consulteu el llistat d’ordre de matrícula per saber l’horari que teniu assignat cadascú per fer la matrícula.

 

Alumnat 1r curs Nou ingrés: JULIOL/SETEMBRE (2a assignació)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Matrícula 

2ª assignació

29/07/2021

des de les 10:30:00 fins a les 23:59:00 *

Online

Consulteu llistat

 

1a. reassignació

07/09/2021

des de les 11:00:00 fins a les 23:59:00 *

 

Online

 

Consulteu llistat

2a reassignació

14/09/2021

des de les 09:00:00 fins a les 23:59:00 *

Online

 

Consulteu llistat

 *Consulteu el llistat d’ordre de matrícula per saber l’horari que teniu assignat cadascú per fer la matrícula.

 

 

Alumnat 1r curs Nou ingrés: SETEMBRE (3a assignació)

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Matrícula 

3ª assignació

20/09/2021

des de les 09:00:00 fins a les 23:59:00 *

Online

Consulteu llistat

 *Consulteu el llistat d’ordre de matrícula per saber l’horari que teniu assignat cadascú per fer la matrícula.

 

ALUMNAT de 2n a 4t curs

Alumnat 2n a 4t curs : SETEMBRE 2021

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Matrícula :  

Tots els grups

08/09/2021

Online

Consulteu llistat


 
       

Alumnat d'intercanvi ERASMUS i SICUE que vénen de fora

Matrícula:

Des de la Secretaria de la Facultat s’atendrà els alumnes i es formalitzaran les seves matrícules. 

 

Modificacions de matrícula

 

(Termini establert pel centre)

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

 

Convocatòria extraordinària fi de carrera

Sol·licitud convocatòria extraordinària

16, 17 i 18 novembre de 2021

                                  

Enviar aquest imprès de sol·licitud a: secretariabellvitge@ub.edu

 

 

Ampliació d'Assignatures 2n semestre

Ampliació d'Assignatures de 2n semestre

(Practicum III, ...)*

 

 

9 de febrer de 2022

11 hores

 

 Automatrícula

 

    

   

 

Treball de Final de Grau

Treball de Final de Grau de 2n semestre

14 de febrer de 2022

Automatrícula

Finestreta - Cita Prèvia      

     

 

 

 

ACTE DE BENVINGUDA NOUS ALUMNES: a determinar

 

 • Documentació per a la matrícula:
 1. Acadèmica
 2. Econòmica
 3. Beques i Ajuts

La matrícula es realitzarà amb el programa d'automatrícula de la UB el dia i hora que els sigui adjudicats des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.

El calendari i l'ordre de matriculació es fa públic a la pàgina web de l'ensenyament. L'estudiant que no es presenta en el seu horari de matrícula perd el seu torn i, per tant, la possibilitat d'escollir.

Consulta tota la informació necessària per a la matrícula i per demanar beques, i comença a conèixer la teva Universitat. BENVINGUTS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

 

ABANS DE LA MATRÍCULA

1. Consulteu la pàgina web d'Informació de Matrícula.

2. Doneu-vos d'alta com alumnes UB.

La matrícula es farà on line. Per poder fer l'automatrícula és imprescindible que prèviament us registreu per obtenir l'identificador i la contrasenya des del portal mónUB. Per registrar-vos heu d'omplir i enviar el formulari. Un cop enviat aquest formulari rebreu un correu electrònic a l'adreça electrònica que vau enviar per a la preinscripció universitària, perquè genereu un codi i una contrasenya amb els quals podreu accedir al programa d'automatrícula.

Document explicatiu de com configurar la contrasenya i obtenir l'identificador.

Vídeo expllicatiu de com configurar la contrasenya i obtenir l'identificador.

3. Si voleu demanar la matrícula condicionada a becari o becària heu de demanar prèviament a la matrícula l'acreditació econòmica i la Beca Equitat i la Beca General del Ministeri.

Trobareu tota la informació i el link a la web del Servei de Beques i Ajuts a l'estudiant de la UB.

4. Consulteu la data de matriculació en el calendari de matrícula de més amunt. 

5. Consulteu les assignatures a matricular (itinerari curricular)

6. Mireu la normativa de permanència

7. Consulteu la guia d'Ajut per a l'automatrícula

8. Preguntes freqüents.

 

 • Modalitats de pagament : únic en efectiu, únic domiciliat, efectiu en terminis i fraccionat mitjançant préstec. Més informació
  Els rebuts efectius de matrícula caduquen als 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula. A tot rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5% (el primer recàrrec comptabilitzarà a partir dels dos mesos).
  És responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.
  Llegiu amb atenció els efectes de l'impagament de la matrícula .
   
 • Deduccions i increments del preu de la matrícula :  
  Trobareu tota la informació en el següent enllaç.

Trobareu tota la informació actualitzada de les diferents beques i ajuts que podeu sol·licitar en el següent enllaç.

Recordeu que per ser becari condicional heu de demanar la beca general del Ministeri abans de fer la matrícula i complir la resta de requisits per a l'establiment de la beca condicional.

Cas de no haver tramitat la sol·licitud de beca abans de la matrícula haureu de pagar l'import íntegre i si se us concedeix la beca, la Universitat de Barcelona d'ofici us retornarà l'import de la matrícula, excepte taxes i serveis.

 • Modificacions amb regularització econòmica:
  Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.
  Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.
   
 • Modificacions sense devolució de l’import: consulteu en aquest enllaç.
   

Per més informació sobre modificació i anul·lació de matrícula consulteu en aquest enllaç.

Comparteix-ho: