Universitat de Barcelona

Grau en Medicina

Objectius i competències

Objectius

El grau de medicina té com objectiu formar metges que satisfacin les demandes de la societat i que tinguin les capacitats següents:

 • Desenvolupar tasques pròpies de la professió, com ara l’anamnesi, l'exploració, els procediments mèdics, el diagnòstic, el pronòstic, la promoció de la salut i la prevenció.
 • Abordar la pràctica de la professió fonamentada en el coneixement de les ciències bàsiques, socials i clíniques, tot seguint el principis fonamentals de la medicina.
 • Exercir altres funcions sanitàries (recerca, docència i gestió) i assolir aspectes rellevants del desenvolupament personal (autocrítica i autoavaluació, aprenentatge autònom, treball en equip, cura personal, professionalitat i motivació, visió holística).

Competències

El graduat en Medicina ha d'assolir les competències següents: 

 1. Capacitat per entendre i reconèixer l'estructura i funcionament del cos humà, així com els efectes i manifestacions que les malalties hi exerceixen.
 2. Coneixement dels determinants de salut en la població i capacitat per analitzar dades epidemiològiques, a fi d'assumir un paper en les accions de prevenció de les malalties.
 3. Capacitat per comunicar-se de manera clara i efectiva amb els pacients i altres professionals.
 4. Capacitat per establir un diagnòstic a partir de l'elaboració d'una història clínica, de la realització d'un examen físic i de la interpretació de les proves complementàries, per assentar un pronòstic i iniciar una estratègia terapèutica basada en l'evidència científica disponible.
 5. Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, preventives i de recerca, així com per emprar fonts d'informació biomèdica, valorant-les de manera crítica tot preservant la confidencialitat.
 6. Capacitat per comprendre les bases del mètode científic en l'estudi, prevenció i control de les malalties i per a dur a terme activitats de recerca.
 7. Capacitat per demostrar coneixement i comprensió de la importància dels principis ètics, de les responsabilitats legals i de la pràctica professional centrada en el pacient

Per aconseguir aquests objectius, es desenvolupen i treballen les competències generals següents:

 1. Motivació per a l'aprenentatge.
 2. Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 3. Habilitats clíniques.
 4. Coneixement dels fonaments científics de la medicina. 
 5. Pensament crític i recerca.
 6. Habilitats de comunicació.
 7. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 8. Treball en equip, capacitat d'organització i planificació.
 9. Valors professionals, actituds, comportament i ètica.
 10. Coneixement del sistema de salut i de la realitat sociocultural.
Comparteix-ho: