Universitat de Barcelona

Grau en Medicina

Accions de suport i d'orientació

 • Accions d’informació prèvies i d’entrada a la Facultat

  Participació al Saló de l’Ensenyament:  Se celebra anualment, en el marc de la Setmana de la Formació i Treball de la Fira de Barcelona. Te com a finalitat informar a possibles estudiants sobre els estudis de grau, màsters i postgraus que la facultat ofereix. La nostra participació es coordina des del Consell d’Estudis i hi participen estudiants dels darrers anys.

  Jornada de Portes Obertes: Els membres de l’equip deganal, caps  d’estudis, professorat i estudiants del grau ofereixen una sessió informativa seguida d’un torn de preguntes. Posteriorment, es fa una visita guiada a les diverses instal·lacions dels campus de la Facultat.

  Jornades de Matriculació: Hi col·laboren els vicedegans, caps d’estudis, caps de secretaria, personal d’administració i serveis i estudiants de grau. Tenen com a finalitat presentar i orientar tots els aspectes administratius relacionats amb nombre de crèdits a matricular, itineraris, regim de permanències, reconeixement de crèdits, etc. Per la introducció de les dades de matrícula, els alumnes disposen d’atenció personalitzada a les aules d’informàtica de la Facultat.

  Jornada d’Acollida: Va dirigida als nous estudiants de primer curs i es dur a terme el mes de setembre. Hi participa l’equip deganal, caps d’estudis, els coordinadors de primer curs i els responsables dels diferents serveis, així com estudiants de grau. En aquestes sessions, es dóna informació sobre les característiques de la facultat i dels campus, espais físics i la seva localització, hospitals propis i hospitals associats, i dels principals recursos i serveis de la UB ubicats al campus: CRAI (Centre de recursos per l’aprenentatge i la investigació) , sales d’estudi, etc.

  Sessions d’introducció al funcionament i als recursos del CRAI: Bàsicament es presenten en una sessió d’una hora els recursos informàtics que poden ser eines útils en especial per a la realització dels treballs proposats en les assignatures de grau.

 • Accions d’informació i formació que es realitzen durant la carrera

  Informació sobre jornades científiques de potencial interès per la seva formació: Aquesta informació es facilita mitjançant la pàgina WEB i les pantalles informatives de la Facultat instal·lades al hall de cada campus.

  Informació rellevant sobre els procediments acadèmics: reconeixement de crèdits, canvis de grups, ampliació de matricula (WEB de la Facultat).

  Sessions monogràfiques de formació dels diferents recursos bibliogràfics: El CRAI programa sessions per aprofundir en el coneixement i l’ús eficient de les principals fonts d’informació en Ciències de la Salut.

  Sessions informatives sobre els programes de mobilitat: El coordinador de relacions internacionals amb el suport de la Secretaria d’estudiants i docència orienta e informa sobre els Programes d’Intercanvi als estudiants interessats en realitzar una estada curricular mitjançant aquests programes.

  Sessió de presentació i orientació del Treball Fi de Grau (TFG): Els coordinadors del TFG fan una sessió dirigida a l’alumnat que ha d’escollir i realitzar el seu TFG pel tal que pugui anar orientant la selecció del seu treball d’acord amb les seves motivacions.

Comparteix-ho: