Universitat de Barcelona

Grau en Medicina

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 94
Obligatòria 242
Optativa 18
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 360

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Bioestadística Bàsica, Epidemiologia i Introducció a la Recerca 1 FB 6
Biofísica Mèdica General 1 FB 6
Biologia Cel·lular 1 FB 6
Bioquímica Bàsica 1 FB 6
Introducció a la Salut, Antropologia, Demografia. Història de la Medicina 1 OB 5
Anatomia Funcional i Embriologia de l'Aparell Locomotor 2 FB 12
Biologia Cel·lular i del Desenvolupament 2 FB 6
Biologia Molecular 2 FB 6
Histologia Humana 2 OB 4
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anatomia i Embriologia d'Òrgans i Sistemes 1 FB 12
Fisiologia Mèdica I 1 FB 9
Organografia Microscòpica Humana 1 OB 6
Bioquímica i Biofísica de Sistemes 2 FB 9
Fisiologia Mèdica II 2 FB 9
Immunologia Mèdica 2 OB 6
Psicologia Mèdica 2 FB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anatomia Patològica General 1 OB 6
Farmacologia General 1 OB 6
Genètica Mèdica 1 OB 6
Microbiologia Mèdica 1 OB 6
Fonaments de Cirurgia, Anestesiologia i Reanimació 2 OB 6
Radiologia i Medicina Física General 2 OB 6
Semiologia General i Propedèutica Clínica. Ètica Mèdica 2 OB 16
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Malalties de l'Aparell Cardiocirculatori 1 OB 9
Malalties de l'Aparell Respiratori 1 OB 9
Malalties del Sistema Endocrí i Nutrició 1 OB 6
Otorinolaringologia 1 OB 5
Malalties de la Sang 2 OB 5
Malalties de l'Aparell Digestiu 2 OB 9
Malalties del Sistema Nerviós 2 OB 9
Psiquiatria 2 OB 6
CINQUè CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Dermatologia 1 OB 5
Malalties del Sistema Renal i l'Aparell Genital Masculí 1 OB 9
Oftalmologia 1 OB 5
Ortopèdia i Reumatologia 1 OB 9
Malalties Infeccioses 2 OB 9
Medicina Legal i Laboral. Toxicologia 2 OB 5
Medicina Preventiva, Salut Pública i Estadística Aplicada 2 FB 9
Oncologia Mèdica i Radioteràpica 2 OB 6
SISè CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Treball Final de Grau Anual TR 6
Obstetrícia i Ginecologia 1 OB 12
Pediatria 1 OB 15
Farmacologia Clínica 2 OB 4
Pràctiques Tutelades: Estada Clínica Hospitalària 2 OB 12
Pràctiques Tutelades: Medicina Familiar i Comunitària 2 OB 12

Itineraris i mencions

Medicina (Campus Clínic)
Medicina (Campus Bellvitge)
Comparteix-ho: