Universitat de Barcelona

Grau en Medicina

Reconeixement de crèdits

Crèdits de Reconeixement Acadèmic per optativitat

Normativa

  • Normativa de la Universitat de Barcelona, enllaç
  • Normativa de la Facultat, enllaç

 

La normativa de la Facultat serà d’aplicació per a les activitats aprovades per a l’estiu del curs 2022-23 i cursos posteriors.

 

Es reconeixen fins a 6 crèdits computables com a optatius per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació; i altres activitats organitzades per la Facultat.

Activitats organitzades pels serveis centrals de la UB i entitats del grup UB, enllaç

 

Sol·licitud

Les activitats fetes i organitzades per la Facultat només es reconeixeran en el mateix curs acadèmic en què es realitzi l'activitat.

Una vegada realitzada l'activitat, heu de sol·licitar el reconeixement, sol·licitud.

 

 

Oferta d'activitats per al reconeixement acadèmic de crèdits d'optativitat del Grau de Medicina

ACTIVITATS

 Lloc

Pràctiques en Departaments i Pràctiques hospitalàries realitzades únicament en hospitals de la UB i associats i pràctiques en àrees bàsiques de salut associades a la UB.

Estiu

    
Departaments

     Hospitals
- Pràctiques hospitalàries en el servei de Reumatologia de l'Hospital de Bellvitge: Fitxa1 i Fitxa2.
- Pràctiques hospitalàries en el servei d'Otorinolaringologia a l'Hospital de Bellvitge: Fitxa1 i Fitxa2

     EAP

1r semestre
   
       
Departaments

  Hospitals
 

     EAP

2n semestre

  Departaments

   Hospitals
 

     EAP  

Normativa vigent des de la data de la públicació i oferta d'activitats


Sol·licitud de reconeixement acadèmic de crèdits d'optativitat del Grau de Medicina

 

Nota: Cal presentar juntament amb la sol.licitud el document que acrediti l'activitat realitzada (s'ha de adjuntar des de el formulari). Les resolucions de reconeixement de crèdits no s'enviaran per correu sinó que s'arxivaran a l'expedient acadèmic de l'alumne; per tant, de tant en tant, cal fer l'autoconsulta a l'expedient per  confirmar que  ja estan reconegudes i carregades. Si passat un temps prudencial encara no estan carregades llavors l'alumne ha de passar per la Secretaria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut per solucionar possibles incidències.
Compte! Només es reconeixeran les activitats incloses dintre de l'oferta de reconeixement de crèdits publicada per la Universitat de Barcelona per a cada semestre.

Comparteix-ho: