Universitat de Barcelona

Grau d'Infermeria

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 84
Optativa 6
Pràctiques externes 84
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Anual FB 9
Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Anual FB 9
Fisiopatologia: Diagnòstic per la Imatge Anual FB 15
Fisiopatologia: Diagnòstic per la Imatge Anual FB 15
Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics Anual OB 12
Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics Anual OB 12
Anatomia Humana 1 FB 6
Anatomia Humana 1 FB 6
Fisiologia 1 FB 6
Fisiologia 1 FB 6
Bioquímica i Nutrició 2 FB 6
Bioquímica i Nutrició 2 FB 6
Instruments dels Estudis de la Salut 2 FB 6
Instruments dels Estudis de la Salut 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Estades Clíniques I Anual PR 12
Estades Clíniques I Anual PR 12
Infermeria Clínica I Anual OB 12
Infermeria Clínica I Anual OB 12
Ètica i Legislació en Infermeria 1 OB 6
Ètica i Legislació en Infermeria 1 OB 6
Farmacologia Clínica 1 FU 6
Farmacologia Clínica 1 FU 6
Iniciació a la Metodologia Científica, la Documentació i les TIC 1 FU 6
Iniciació a la Metodologia Científica, la Documentació i les TIC 1 FU 6
Gestió i Lideratge Infermer 2 OB 6
Gestió i Lideratge Infermer 2 OB 6
Infermeria de Salut Pública i Comunitària 2 OB 6
Infermeria de Salut Pública i Comunitària 2 OB 6
Infermeria Gerontològica 2 OB 6
Infermeria Gerontològica 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Estades Clíniques II Anual PR 24
Estades Clíniques II Anual PR 24
Estades Clíniques III Anual PR 18
Estades Clíniques III Anual PR 18
Infermeria Clínica II Anual OB 9
Infermeria Clínica II Anual OB 9
Infermeria Comunitària Anual OB 9
Infermeria Comunitària Anual OB 9
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Infermeria de la Infància i l'Adolescència 1 OB 6
Infermeria de la Infància i l'Adolescència 1 OB 6
Infermeria de la Salut Sexual i Reproductiva 1 OB 6
Infermeria de la Salut Sexual i Reproductiva 1 OB 6
Infermeria de Salut Mental 1 OB 6
Infermeria de Salut Mental 1 OB 6
Pràcticum 2 PR 30
Pràcticum 2 PR 30
Treball Final de Grau 2 TR 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6

Itineraris i mencions

Infermeria (Campus Bellvitge)
Infermeria (Campus de Medicina - Clínic)
Comparteix-ho: