Universitat de Barcelona

Grau en Odontologia

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 207
Optativa 27
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 300

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anatomia Humana 1 FB 6
Biologia Cel·lular 1 FB 6
Bioquímica i Biologia Molecular 1 FB 6
Epidemiologia, Salut Pública i Bioestadística 1 OB 6
Psicologia i Comunicació 1 FB 6
Fisiologia Humana 2 FB 6
Histologia 2 FB 6
Materials Odontològics 2 FU 6
Sistema Bucodental 2 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biofísica, Fisiologia i Bioquímica Bucodentals 1 FB 6
Iniciació a la Clínica Odontològica 1 FU 6
Microbiologia 1 FB 6
Patologia General i Malalties d'Aparells i Sistemes 1 OB 12
Anestèsia i Reanimació 2 OB 6
Farmacologia 2 OB 6
Odontologia Preventiva i Comunitària 2 OB 6
Principis de Cirurgia i Anatomia Patològica 2 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Cirurgia Bucal 1 OB 6
Oclusió i Disfunció Craniomandibular 1 OB 6
Odontopediatria 1 OB 6
Operatòria Dental 1 OB 6
Periodòncia 1 OB 6
Endodòncia 2 OB 6
Medicina Bucal 2 OB 6
Ortodòncia 2 OB 6
Pròtesi Dental Fixa i Removible 2 OB 9
Assignatures Optatives 2 OT 3
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Clíniques de Prostodòncia i de Disfunció Craniomandibular Anual OB 12
Medicina Bucal Clínica 1 OB 6
Operatòria Dental Clínica 1 OB 6
Ortodòncia Clínica 1 OB 6
Cirurgia Bucal Clínica i Implantologia 2 OB 6
Endodòncia Clínica 2 OB 6
Odontopediatria Clínica 2 OB 6
Periodòncia Clínica 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
CINQUè CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Introducció a l'Odontologia Integrada 1 OB 12
Legislació, Ètica, Professionalisme i Història de l'Odontologia 1 OB 6
Odontologia Preventiva i Comunitària Aplicada 1 OB 6
Pràcticum 2 OB 24
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Comparteix-ho: