Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Biomèdica

Professorat

Relació de professors /es i assignatures curs 2022-23

1r Curs - Coordinador curs: Dr. Raimon Sunyer Borrell, Dept. Biomedicina, rsunyer@ub.edu

Tutors PAT: Manuel Varela, mvarela@ub.edu, Física Aplicada i Pere Roca-Cusachs, rocacusachs@ub.edu, Biomedicina

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

363733

Àlgebra lineal i geometria

Mercè Romero

Física Quàntica i Astrofísica
merce.romero@ub.edu

366693 Càlcul I Pablo Bueno Gómez  

Física Quàntica i Astrofísica
pablobueno@ub.edu

366695 Física I Eric Langenberg Perez

Física de la Matèria Condensada
eric.langenberg@ub.edu

363739

Química

Cristina Malagelada

Biomedicina
cristina.malagelada@ub.edu

363741

Biologia cel·lular

Maria Jesus Pujol

Biomedicina
mjpujol@ub.edu

366694

Càlcul II

Javier Virto

Física Quàntica i Astrofísica
jvirto@ub.edu

366696 Física II Manuel Varela Física Aplicada
mvarela@ub.edu

363744

Equacions diferencials i càlcul vectorial

Àngels Aran

Física Quàntica i Astrofísica
angels_aran_sensat@ub.edu

366697

Biologia i patologia molecular

Eulalia Marti Puig

Lourdes Mengual

Biomedicina
eulalia.marti@ub.edu

Biomedicina

lmengual@ub.edu

363745

Biofísica

Raimon Sunyer Borrell

Biomedicina
rsunyer@ub.edu


 

2n Curs - Coordinador curs: Josep Lluís Carrasco Dept. Fonaments Clínics, jlcarrasco@ub.edu

Tutors PAT: Jordi Alcaraz, jalcaraz@ub.edu, Biomedicina i Pedro Luís Miribel, peremiribelcatala@ub.edu, Enginyeria Electrònica i Biomèdica

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

363737

Economia i empresa

Jorge Luque Jiménez

Empresa
j.luque@ub.edu

363735

Informàtica

Jose Maria Gomez Cama

Enginyeria Electrónica i Biomèdica
jm.gomez@ub.edu

366698

Estructura i funció del cos humà I

Ramon Farré Ventura

Biomedicina
rfarre@ub.edu

366699

Estructura i funció del cos humà II

Xavier Altafaj

Biomedicina
xaltafaj@ub.edu

363738

Bioestadística

Josep Lluís Carrasco

Fonaments Clínics. jlcarrasco@ub.edu

363746

Bioenginyeria  molecular i cel·lular

Jordi Alcaraz

Biomedicina

jalcaraz@ub.edu

363754

Bioelectricitat  i bioelectromagnetisme

Gabriel Gomila

Enginyeries

gabriel.gomila@ub.edu

363827

Electrònica aplicada

Pere Lluis Miribel-Català

Enginyeries

peremiribelcatala@ub.edu

366701 Biotecnología i Tecnología Farmacéutica 

Mª Angeles Marco

Sergi Mas

Fonaments Clínics

mmmarcos@ub.edu

Sergi Mas
sergimash@ub.edu

366702 Inteligencia artificial

Roser Sala

Santiago Marco

Biomedicina
roser.sala@ub.edu

Enginyeria Electrònica i Biomèdica
santiago.marco@ub.edu
 


 

3r Curs - Coordinadora Curs: Dra. Nuria Gavara Casas, Dept. Biomedicina, ngavara@ub.edu

Tutors PAT: Santiago Marco, santiago.marco@ub.edu, Enginyeria Electrònica i Biomèdica i Roser Sala, roser.sala@ub.edu, Biomedicina

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

363755

Instrumentació i senyals biomèdics

Santiago Marco Colas

Enginyeria Electrònica i Biomèdica
santiago.marco@ub.edu

363752

Enginyeria de materials i biomaterials

Elena Martínez Fraiz

Enginyeria Electrònica i Biomèdica
elenamartinezfraiz@ub.edu

363751

Biomecànica

Pere Roca-Cusachs Soulere

Biomedicina 
rocacusachs@ub.edu

363759

Informàtica medica i telemedicina

Xavier Borrat

Fonaments Clínics
xborrat@clinic.cat

363750

Modelització de sistemes biològics

Agustí Gutiérrez Gálvez

Enginyeria Electrònica i Biomèdica
agutierrez@ub.edu

363761 Projectes d’enginyeria Jordi Colomer

Enginyeria Electrònica i Biomèdica

jcolomerf@ub.edu

363753

Enginyeria de teixits i medicina regenerativa

Jordi Otero Diaz

Josep Maria Canals

Biomedicina
jorge.otero@ub.edu

Biomedicina
jmcanals@ub.edu

363760 Enginyeria clínica, sistemes de salut i ètica

Jaume Grau

Neus Vidal

Salut Pública
jaumegrau@ub.edu

Enginyeria Electrònica i Biomèdica
nvidal@ub.edu

363757

Imatges biomèdiques

Nuria Gavara Casas

Biomedicina
ngavara@ub.edu


 

4rt Curs - Coordinador Curs: Josep M. Segur Vilalta, Dept de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, jsegur@ub.edu

Tutors PAT: Josep Maria Segur, jsegur@ub.edu, Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques i Manel Puig Vidal, manel.puig@ub.edu, Enginyeria Electrónica i Biomèdica.

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

363758

Robòtica i control sistemes biomèdics

Manel Puig vidal

Enginyeria Electrònica i Biomèdica
manel.puig@ub.edu

363749

Nanobiotecnologia i nanomedicina

Romen Rodriguez Trujillo

Enginyeria Electrònica i Biomèdica
romen.rodriguez@ub.edu

363762

Aplicacions mèdiques de l'enginyeria I

Antoni Herreros

Fonaments clínics
herreros@ub.edu

363763

Aplicacions mèdiques de l'enginyeria II

Eduard Quintana

Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques
eduquintana@ub.edu

363764

Aplicacions mèdiques de l'enginyeria III

Josep Maria Segur Vilalta

Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques
jsegur@ub.edu

363765

Treball de fi de grau

Manel Puig Vidal

Enginyeria Electrònica i Biomèdica
manel.puig@ub.edu


Coordinadora PAT: Roser Sala, roser.sala@ub.edu, Biomedicina
 

Responsable de Mobilitat Internacional: Nuria Gavara, ngavara@ub.edu, Biomedicina
 

Optatives

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

363766 Pràctiques en empreses Atilà Herms Enginyeria Electrònica i Biomèdica
a.herms@ub.edu
364594 Biomedical imaging and computing lab. Artur Carnicer

Física Aplicada

artur.carnicer@ub.edu

364595 Biomedical instruments and equipment Jordi Colomer

Enginyeria Electrónica i Biomèdica

jcolomerf@ub.edu

364596

Biomedical microchips

Pedro Luis Miribel

Enginyeria Electrónica i Biomèdica

peremiribelcatala@ub.edu

364597

Innovation and creativity in organizations

Menno Veefkind

Empresa

menno.veefkind@ub.edu

364598

Medical implants

Josep Samitier

Enginyeria Electrónica i Biomèdica

jsamitier@ub.edu

364600

Simulation of biomedical engineering systems for Test, Analysis and Research

Manuel Carmona

Enginyeria Electrónica i Biomèdica

m.carmona@ub.edu

 

366222 Microcontrolers for biomedical applications and systems Jordi Colomer

Enginyeria Electrónica i Biomèdica

jcolomerf@ub.edu

366223 Data processing and visualization lab Santiago Marco

Enginyeria Electrónica i Biomèdica

santiago.marco@ub.edu

364797 Sistemes cinètics i cinemàtics d’anàlisis de la marxa Carles Verges

Ciències Clíniques

cverges@ub.edu

363672 Direcció de les organitzacions Mercè Mach

Empresa

merce.mach@ub.edu

364865 Noves tecnologies aplicades a la prostodòncia i disfunció Raul Ayuso

Odontoestomatologia

raulayuso@ub.edu

366687 Intel·ligència artificial en Enginyeria Biomedica Roser Sala

Biomedicina

roser.sala@ub.edu

366868 Creativitat, Innovació i Emprenedoria Adriana Espinet

Empresa

adrianaespinet@ub.edu

 

Comparteix-ho: