Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Biomèdica

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 78
Obligatòria 132
Optativa 18
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal i Geometria 1 FB 6
Biologia Cel·lular 1 FB 6
Càlcul I 1 FB 6
Física I 1 FB 6
Química 1 FB 6
Biofísica 2 OB 6
Biologia i Patologia Molecular 2 FB 6
Càlcul II 2 FB 6
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial 2 OB 6
Física II 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Bioestadística 1 FB 6
Economia i Empresa 1 FB 6
Estructura i Funció del Cos Humà I 1 FB 6
Estructura i Funció del Cos Humà II 1 FB 6
Informàtica 1 FB 6
Bioelectricitat i Bioelectromagnetisme 2 OB 6
Bioenginyeria Molecular i Cel·lular 2 OB 6
Biotecnologia i Tecnologia Farmacèutica 2 OB 4.5
Electrònica Aplicada 2 OB 9
Intel·ligència Artificial 2 OB 4.5
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biomecànica 1 OB 6
Enginyeria de Materials i Biomaterials 1 OB 9
Informàtica Mèdica i Telemedicina 1 OB 6
Instrumentació i Senyals Biomèdics 1 OB 9
Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica 2 OB 6
Enginyeria de Teixits i Medicina Regenerativa 2 OB 6
Imatges Biomèdiques 2 OB 6
Modelització de Sistemes Biològics 2 OB 6
Projectes d'Enginyeria 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Aplicacions Mèdiques de l'Enginyeria I 1 OB 6
Aplicacions Mèdiques de l'Enginyeria II 1 OB 6
Aplicacions Mèdiques de l'Enginyeria III 1 OB 6
Nanobiotecnologia i Nanomedicina 1 OB 6
Robòtica i Control de Sistemes Biomèdics 1 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 2 OT 18
Comparteix-ho: