Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Sistema d'avaluació

L’avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el pla docent de l’assignatura, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge.

A més del detall de l’avaluació continuada, el pla docent també inclou les característiques de l’avaluació única, reconeguda com un dret de l’estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l’avaluació continuada.

Les concrecions pertinents dels sistemes d’avaluació de cada assignatura del pla d’estudis del màster es troben en els respectius plans docents.

Comparteix-ho: