Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Matrícula

MATRICULA  DILLUNS 20 DE SETEMBRE  es farà presencial de 10 a 14 hores PUBLICAT llistat per ordre final pàgina, amb COVID-19  LLOC: AULA INFORMATICA  SOTERRANI  
Situació: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut  C/de Casanova, 143. 08036 BCN 

 (pot venir una altra persona degudament autoritzada) Millor portar la sol. licitud de matricula amb les assignatures escollides (optatives) juntament amb la Documentació per a la matrícula

Per + informació : Secretaria d'Estudiants i Docència  Campus Clinic     

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESPANYOLA  - Sol·licitud de matrícula:  català o castellà

ORIGINAL I FOTOCOPIA simple del títol universitari i/o resgurad de tramitació del l titol 

ORIGINAL I FOTOCOPIA  del Document Nacional d'Identitat o Passaport

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA HOMOLOGADA-Sol·licitud de matrícula:  català o castellà

ORIGINAL I FOTOCOPIA simple del títol universitari i/o resgurad de tramitació del l titol 

ORIGINAL I FOTOCOPIA  del Document Nacional d'Identitat o Passaport

ALUMNES AMB TITOL ESTRANGER NO HOMOLOGADA (paissos UE)

Després de rebre l'acceptació, i abans del dia 18 de setembre els alumnes EXTRANGERS han d'enviar per mail, per correu postal o lliurar personalment a Facultat de Medicina Secretaria d'estudiants.  C/. Casanova, 143. 1a plta. (08036 Barcelona) o per mail: mmolina@ub.edu   Telefon: 934035250 / 934039014 els següents documents: 

Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matricula, juntament amb:
Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari 
Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades. Nota: aquest  tràmit requereix el pagament de la taxa, aproximadament 200.- €
Fotocopia del Passaport.
Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (ALTRES PAISES)  Sol·licitud de matrícula:  català o castellà 
Després de rebre l'acceptació, i abans del dia 18 de setembre, els alumnes EXTRANGERS han d'enviar, per mail, correu postal, o lliurar personalment a Facultat de Medicina Secretaria d'estudiants.  C/.Casanova, 143. 1a plta. (08036 Barcelona) o mail: mmolina@ub.edu   TeL: 934035250 / 934039014/   els següents documents

Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari 
Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades. Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament 
Fotocopia del Passaport. 
Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui

CURS MÈTODES d'EXPERIMENTACIÓ ANIMAL. 

La inscripció al Curs de Formació de Personal Investigador Usuari d’Animals d’Experimentació,  es podrà fer un cop tinguis la matricula del master feta. 
Més informació, dirigiu-vos a la pàgina web dels CCiT-UB (Centres Científics i Tecnològics UB Teresa Rodrigo  mail  trodrigio@ub.edu 
El màster  de Biomedicina continuarà reconeixen 3 crèdits d'assignatura optativa del bloc de metodolòdiques a qui realitzi aquest curs en el modul "d" .que es podran incoure a l'expedient acadèmic. 

Els alumnes que demanin o vulguin demanar Beca s’han de matricular obligàtoriament de 60 ECTS del Màster

INFORMACIO IMPORTANT PROCEDIMENT DE MATRICULA

SI PENSES DEMANAR QUALSEVOL BECA ARA O DURANT EL CURS HAS DE MATRICULAR  60 CRÈDITS ECTS. 

-Modificació i anul·lació de matrícula 

Termini establert pel centre: 7 dies naturals des de la formalització de la matricula, durant els quals els alumnes podràn modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

La normativa preveu la convalidació d'un màxim de 9 crèdits. En aquest cas, s'haurà de lliurar en el moment de matrícula la següent documentació: 

  • Formulari de convalidació (signat pel coordinador)
  • La documentació corresponent que acrediti la formació prèvia que permet la convalidació
Comparteix-ho: