Universitat de Barcelona

Màster de Recerca Clínica

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències
Bioètica Aplicada i Marc Legal en la Recerca Clínica OT 3
Comunicació i Habilitats Relacionals OT 3
Eines i Metodologia de Recerca OB 6
Elaboració d'un Manuscrit Científic OT 3
Gestió Clínica en Medicina Intensiva OT 3
Gestió de les Catàstrofes i Emergències OT 3
Innovació i Recerca Translacional Aplicada al Malalt Crític OT 3
Instruments de Disseny i Anàlisi en Recerca OB 6
Lideratge i Gestió del Coneixement en Medicina Intensiva OT 3
Medicina de Sistemes OB 6
Modelització Estadística OT 3
Oportunitats de Recerca en el Malalt Crític OT 3
Planificació, Organització i Disseny d'una Unitat de Cures Intensives OT 3
Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica en el Malalt Crític OT 3
Realització d'Assaigs Clínics OT 3
Treball Final de Màster OB 18
Especialitat: Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules
Bancs de Teixits OT 3
Bioètica Aplicada i Marc Legal en la Recerca Clínica OT 3
Comunicació i Habilitats Relacionals OT 3
Eines i Metodologia de Recerca OB 6
Instruments de Disseny i Anàlisi en Recerca OB 6
Medicina de Sistemes OB 6
Modelització Estadística OT 3
Recerca Aplicada al Procés de la Donació OT 3
Recerca en el Trasplantament d'Òrgans Abdominals OT 3
Recerca en el Trasplantament d'Òrgans Toràcics OT 3
Recerca en el Trasplantament de Teixits OT 3
Recerca en Situacions Especials de la Donació OT 3
Sistemes de Salut i Organismes Internacionals en Salut Internacional OT 3
Teràpia Cel·lular OT 3
Treball Final de Màster OB 18
Especialitat: Malalties Hepàtiques
Bioètica Aplicada i Marc Legal en la Recerca Clínica OT 3
Càncer de Fetge OT 3
Complicacions de la Cirrosi: Ascites, Insuficiència Renal, Encefalopatia i Infeccions OT 3
Complicacions de la Cirrosi: Hemorràgia Digestiva per Hipertensió Portal, Malalties Pulmonars en la Hipertensió Portal i Malalties Vasculars Hepàtiques Rares OT 3
Eines i Metodologia de Recerca OB 6
Hepatopaties Víriques Tòxiques i Metabòliques OT 3
Immunologia i Trasplantament Hepàtic OT 3
Instruments de Disseny i Anàlisi en Recerca OB 6
Malaltia Hepàtica per Alcohol i Malaltia Hepàtica No Alcohòlica OT 3
Malalties Colestàtiques i Autoimmunitàries OT 3
Medicina de Sistemes OB 6
Modelització Estadística OT 3
Treball Final de Màster OB 18
Especialitat: Microbiologia Clínica
Bioètica Aplicada i Marc Legal en la Recerca Clínica OT 3
Diagnòstic Sindròmic de les Malalties Infeccioses OT 3
Eines i Metodologia de Recerca OB 6
Infeccions en Immunodeprimits OT 3
Infeccions per Microorganismes amb Resistència a Múltiples Antibiòtics: Vigilància, Estudis Moleculars i Control de Brots Hospitalaris OT 3
Instruments de Disseny i Anàlisi en Recerca OB 6
La Tuberculosi i altres Infeccions Micobacterianes: Èxits i Reptes del Segle XXI OT 3
Les Malalties Infeccioses en un Món Canviant OT 3
Medicina de Sistemes OB 6
Mètodes de Diagnòstic Microbiològic de les Malalties Infeccioses I: Mètodes Fenotípics OT 3
Mètodes de Diagnòstic Microbiològic de les Malalties Infeccioses II: Mètodes Genotípics OT 3
Modelització Estadística OT 3
Patogenicitat i Antibiosi: Aproximació Nanotecnològica OT 3
Principals Microorganismes Responsables d'Infeccions en l'Home OT 3
Quimioteràpia Antimicrobiana i Disseny de Nous Antimicrobians OT 3
Treball Final de Màster OB 18
Vigilància Microbiològica de les Malalties Infeccioses OT 3
Especialitat: Salut Internacional
Bioètica Aplicada i Marc Legal en la Recerca Clínica OT 3
Desenvolupament i Aplicació de Vacunes en Salut Internacional OT 3
Determinants de la Salut Internacional OT 3
Eines i Metodologia de Recerca OB 6
Epidemiologia Ambiental OT 3
Epidemiologia Aplicada en Salut Internacional OT 3
Estratègies de Prevenció i Control de Malalties Transmissibles OT 3
Instruments de Disseny i Anàlisi en Recerca OB 6
Les Malalties No Transmissibles en un Món Global OT 3
Medicina de Sistemes OB 6
Mètodes de Recerca Qualitativa OT 3
Modelització Estadística OT 3
Principals Problemes de Salut i Respostes OT 3
Realització d'Assaigs Clínics OT 3
Salut Materna i Reproductiva en Salut Internacional OT 3
Sistemes de Salut i Organismes Internacionals en Salut Internacional OT 3
Treball Final de Màster OB 18
Comparteix-ho: