Universitat de Barcelona

Màster de Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis

Organització i metodologia docent

Organització general del pla d'estudis

Per obtenir el màster en Màster de Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis serà necessari cursar:

 • Mòdul comú (38 crèdits ECTS): s'han de cursar totes les assignatures.
 • Mòdul especialitat ( 4 crèdits ECTS): s'ha de cursar una de les assignatures.
 • Mòdul pràctiques externes (8 crèdits ECTS): s'ha de cursar dins del màster.
 • Mòdul Treball fi de màster (10 crèdits ECTS): sobre un tema afí al màster

Assignatures troncals

 • FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES Y SUS COMPLICACIONS (8 ETCS)
 • TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS  (6 ETCS)
 • ESTILO DE VIDA Y DIABETES (4 ETCS)
 • LA DIABETES EN SITUACIÓNES ESPECIALES (4 ETCS
 • HABILIDADES PSICOPEDAGÓGICAS Y SOCIALES (4ETCS)
 • TÉCNICAS CUANTITATIVAS EN CIENCIAS DE LA SALUD ESPECIALES (4 ETCS)
 • TÉCNICAS CUALITATIVAS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (4 ETCS)
 • GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  PROGRAMAS (4ETCS)

Assignatures optatives

 • DIABETES Y PLURIPATOLOGÍA (4ETCS)
 • ANTROPOLOGIA DE LA SALUT (4 ETCS)
Comparteix-ho: