Universitat de Barcelona

Màster de Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis

Horaris de classe

FONAMENTS CLINICS DE LA DIABETIS MELLITUS 14 ECTS

Fisiopatologia de la diabetis i Complicacions. (8 ECTS)

Període de classes (online): Del 04 d'Octubre al 17 de Desembre de 2021

Data de l'examen (on line):  Gener 2022

Tractament de la diabetis Mellitus (6 ECTS)

Període de classes (online): Del 04 d'Octubre al 19 de Novembre de 2021

Període de classes (presencial): 15h (15 al 19 de Novembre de 2021)

Data de l'examen (on line): Gener 2022

 

HÀBITS DE VIDA I DIABETIS MELLITUS. FACTORS DE RISC. 8 ECTS

Estil de vida (4 ECTS)

Període de classes (online): Del 2 de Novembre al 17 de Desembre de 2021

Període de classes (presencial): 15h (15 al 19 de Novembre de 2021)

Data de l'examen (on line): Gener 2022

La diabetis en situacions especials (4 ECTS)    

Període de classes (online): Del 14 de Febrer al 1 d'Abril de 2022                                                               

Data de l'examen (on line): Juny 2022                                                                                      

Diabetis i pluripatologia (Optativa 4ECTS)

Període de classes (online): Del 25 d'Octubre al 10 de Desembre de 2021                                                           Data de l'examen (on line): Gener 2022                                                                                            

Antropologia de la salut (Optativa 4 ECTS)                                                                                               

Període de classes (online): Del 01 de Febrer al 11 de Març de 2022

Examen- Treball

 

EDUCACIÓ TERAPÈUTICA. 8 ETCS.

Habilitats psicopedagògiques i socials (4 ECTS)

Període de classes (online): Del 01 de Febrer al 11 de Març de 2022

Període de classes (presencial): 14h (02 al 06 de Maig de 2022)

Data de l'examen (on line): Juny 2022

Gestió, planificació i avaluació de programes (4 ECTS)                                                                                              

Període de classes (online): Del 14 de Març al 22 d'Abril de 2022                                                                      

Període de classes (presencial): 14h (02 al 06 de Maig de 2022)                                                                                

Data de l'examen (on line): Juny 2022          

                                                                                          

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ. 8 ETCS.

Tècniques qualitatives en ciències de la salut (4 ECTS)

Període de classes (online): del 04 d'Octubre al 5 de Novembre de 2021                                                                       

Data de l'examen (on line): Desembre 2021                                                                                                              

Tècniques quantitatives en ciències de la salut (4 ECTS)                                                                          

Període de classes (online): Del 02 de Novembre al 17 de Desembre de 2021        

Període de classes (presencial): 6 h (15 al 19 de Novembre de 2021)   

Data de l'examen (on line): Gener 2022     

                                                                                 

PRÀCTIQUES EXTERNES (2 SETMANES) 8 ETCS.                                                                                    

Període de pràctiques (presencial): De Març a Juny de 2022                                                                       

Entrega del portafoli al finalitza les pràctiques                

                                                                                  

TREBALL FINAL DE MÀSTER. 10 ETCS. 

5/10/2020 al 4/06/2021                                                                                    

Data de presentació: 22 de Juny de 2022

 

Calendari presencial primer semestre

Calendari presencial segon semestre

Comparteix-ho: