Universitat de Barcelona

Màster de Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 25 de gener al 31 de maig de 2021.
- Segon període: de l'1 de juny al 31 d'agost de 2021( si queden places disponibles).

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

 • Professionals sanitaris membres de societats científiques de diabetis (35 %).
 • Membres de col·lectius específics (persones que ja treballen en l'atenció de persones amb diabetis, i preferentment amb pacients vulnerables: nens, adolescents, dones embarassades, ancians) (25 %).
 • Professionals sanitaris que treballin en especialitats mèdiques amb elevada prevalença de pacients amb diabetis (nefrologia, cardiologia, cirurgia vascular) o que acreditin formació prèvia en diabetis (postgraus, màster) (10 %).
 • Currículum (experiència professional, formació prèvia, producció científica) (10 %).
 • Nivell intermedi d'anglès (10 %).
 • Nivell intermedi d'informàtica (10 %).

Procediment de resolució

En acabar el període de preinscripció, la comissió coordinadora del màster analitzarà les sol·licituds i seleccionarà als estudiants segons els criteris d'admissió establerts. La notificació als estudiants admesos es farà durant el mes de juny.

Els sol·licitants no admesos podran fer una reclamació o revisió de la resolució mitjançant una carta dirigida al coordinador del màster.

Matrícula

Comparteix-ho: