Universitat de Barcelona

Màster de Competències Mèdiques Avançades

Matrícula

PERÍODE DE MATRÍCULA

PROCÉS OBERT

ALUMNES DE NOU ACCÉS (ALUMNES DE 1r CURS)

MATRÍCULA PRESENCIAL

Formalització de la matrícula presencialment a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C/Casanova 143), en horari d'atenció al públic:

Matins: 9:30 a 13:30 de dilluns a divendres

Tardes: 16:00 a 18:00 de dilluns a dijous

S'haurà d'aportar la sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.

ALUMNES 2º ANY

MATRÍCULA ONLINE 

Accés al formulari d'automatrícula.

Recordem que la matrícula és tutoritzada. Un cop seleccionades les assignatures, envieu el formulari al tutor. Després de la seva autorització, rebreu un correu electrònic avisant que podeu continuar la matrícula.

El preu del màster és públic, fixat d'acord amb la indicació de la Generalitat, mitjançant el Decret de preus, i completat amb els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social de la UB. El preu dels màsters Erasmus Mundus el fixa el consorci d’universitats.

El preu aproximat de la matrícula estàndard d’un màster amb matrícula de seixanta crèdits és de 2.500 a 3.300 €, però aquest preu pot variar segons determinades condicions del màster o de l’estudiant.

Crèdits a matricular

MÍNIM: 20 crèdits (no s'inclouen els crèdits convalidats)

MÀXIM: 60 crèdits

La normativa preveu la convalidació d'un màxim de 9 crèdits. En aquest cas, s'haurà de lliurar en el moment de matrícula la següent documentació: 

 • Formulari de convalidació (signat pel coordinador)
 • La documentació corresponent que acrediti la formació prèvia que permet la convalidació

Termini establert pel centre

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matricula, durant els quals els alumnes podràn modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

Després de rebre l'acceptació, lliurar personalment en la Secretaria del Màster els següents documents abans de formalitzar la matriculació:

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia compulsada del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA HOMOLOGADA

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia compulsada del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Fotocòpia del Passaport
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (PAISES DE LA UE)

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

           Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Fotocòpia compulsada del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Fotocopia del Passaport. 
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (ALTRES PAISES)

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

           Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Fotocòpia compulsada del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Fotocopia del Passaport. 
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

Comparteix-ho: