Universitat de Barcelona

Màster de Competències Mèdiques Avançades

Calendari acadèmic

Calendari Marc

Inici de curs: 30/09/2019

Fi de curs: 26/06/2020 (Atès que el Màster preveu una presentació oral dels treballs de fi de màster, el període s'amplia per poder encabir l’avaluació de tots els treballs)

Calendari de Vacances

Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020

Setmana Santa: del 6 al 13 d’abril de 2020

11 de setembre 2019 (dimecres)

1 de novembre 2019 (divendres)

6 de desembre 2019 (divendres)

1 de maig 2020 (divendres)

24 de juny 2020 (dilmecres)

A més, els patrons de les localitats que corresponguin i els dies festius que assenyali la Generalitat.

Les festes de la ciutat de Barcelona són: 24 de setembre de 2019 (La Mercè) 1 de juny de 2020 (segona pasqua)

FESTES INSTITUCIONALS

23 d’abril, Sant Jordi (dia no lectiu)

Comparteix-ho: