Universitat de Barcelona

Màster de Competències Mèdiques Avançades

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Anèmies Rares i Síndromes Relacionades
Anèmies Rares per Defectes de l'Eritropoesi OT 3
Anèmies Rares per Trastorns Metabòlics del Ferro i les Vitamines OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Defectes de la Membrana Eritrocitària OT 3
Defectes del Metabolisme Eritrocitari OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Hemoglobinopaties Estructurals OT 3
Mètodes per al Diagnòstic i Identificació de les Anèmies Rares OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Anèmies Rares i Síndromes Relacionades OB 12
Talassèmies OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Anestèsia Regional Basada en l'Anatomia
Anatomia i Tècniques Aplicades al Cap, Coll i Tronc OT 3
Anatomia i Tècniques Aplicades sobre el Neuroeix OT 3
Anatomia i Tècniques Aplicades sobre el Plexe Braquial i el Membre Superior OT 3
Anatomia i Tècniques Aplicades sobre el Plexe Lumbosacre i el Membre Inferior OT 3
Anatomia, Fisiopatologia i Tecnologia Aplicades a l'Anestèsia Regional OT 3
Aplicacions Específiques de les Tècniques d'Anestèsia Regional, Metodologia Científica i Docent OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Anestèsia Regional basada en l'Anatomia OB 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Atenció Primària i Salut Comunitària
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Cardiopaties Familiars i Esport OT 3
Diagnòstic Genètic Molecular OT 3
Diagnòstic, Estratificació de Riscos i Gestió de Pacients amb Canalopaties i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 3
Diagnòstic, Estratificació de Riscos i Maneig de Pacients amb Miocardiopaties Familiars OT 3
Diagnòstic, Estratificació de Riscos i Maneig de Pacients Pediàtrics amb Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Maneig d'Arrítmies Ventriculars en Pacients amb Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Organització d'Unitats Especialitzades en Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 3
Pràctiques Externes en Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OB 12
Tècniques d'Imatge i altres Proves en l'Estudi de les Cardiopaties Familiars i Síndromes Associades a Mort Sobtada OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Cirurgia Toracoscòpica Avançada i Robòtica
Actualització en Oncologia Toràcica: Diagnòstic Clínic i Molecular, Tractament Quirúrgic i no Quirúrgic, i Evolució OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Bases Anatòmiques de la Cirurgia Toràcica Mínimament Invasiva OT 3
Cirurgia Toracoscòpica Avançada i Robòtica en Patologia Mediastínica OT 3
Cirurgia Toracoscòpica Avançada i Robòtica en Patologia Pleural OT 3
Cirurgia Toracoscòpica Avançada i Robòtica en Patologia Pulmonar OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Maneig Pre-, Intra- i Postoperatori en Cirurgia Toracoscòpica Avançada i Robòtica. ERAS i Anestèsia Toràcica OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Cirurgia Toracoscòpica Avançada i Robòtica OB 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Cures Intensives Cardíaques Agudes i Perioperatòries
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Cures Postoperatòries i Procediments Específics en el Pacient Crític Cardiovascular OT 3
Diagnòstic per la Imatge en Patologia Cardiovascular Aguda OT 3
Ecocardiografia Transesofàgica OT 3
Electrocardiografia i Arítmies en Patologia Cardiovascular Aguda OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Implantació, Programació i Seguiment dels Marcapassos OT 3
Insuficiència Cardíaca Aguda, Valvulopaties i Vasculopaties Agudes OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Cures Intensives Cardíaques Agudes i Perioperatòries OB 12
Síndromes Coronàries Agudes OT 3
Tècniques de Suport Cardiopulmonar Avançat OT 3
Tècniques Endoluminals Cardíaques OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Diagnòstic i Tractament del Càncer de Pulmó
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Biologia Cel·lular i Molecular del Càncer OT 3
Epidemiologia del Càncer de Pulmó OT 3
Estratègia Diagnòstica en el Càncer de Pulmó OT 3
Estratègies Terapèutiques Futures del Càncer de Pulmó OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Diagnòstic i Tractament del Càncer de Pulmó OB 12
Tipus Anatomopatològics de Càncer de Pulmó OT 3
Tractament Mèdic del Càncer de Pulmó OT 3
Tractament Quirúrgic del Càncer de Pulmó OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària
Aspectes Tècnics, Material i Competències en Cardiologia Intervencionista OT 3
Assistència Ventricular Mecànica, Trasplantament Cardíac i altres Procediments Invasius en Cardiopatia Isquèmica Aguda i Crònica OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Electrofisiologia, Ablació i Estimulació en la Malaltia Coronària OT 3
Fisiopatologia i Clínica de la Malaltia Coronària OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Indicacions i Formes de Revascularització Coronària OT 3
Intervencionisme Coronari en Escenaris Anatòmics Complexos OT 3
Intervencionisme Coronari Percutani en les Síndromes Coronàries Agudes OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària OB 12
Tècniques d'Imatge Intracoronària i No Invasives OT 3
Tractament Antitrombòtic Inicial i a Llarg Termini OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Diagnòstic per la Imatge en les Malalties Reumàtiques
Artrosi OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Bases del Diagnòstic de les Malalties Reumàtiques OT 3
Capil·laroscòpia OT 3
Densitometria Òssia OT 3
Ecografia Musculoesquelètica OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Osteoporosi i altres Malalties Òssies OT 3
Patologia Locoregional de Parts Toves OT 3
Pràctiques Externes en Diagnòstic per la Imatge en les Malalties Reumàtiques OB 12
Radiologia, TC i RM de l'Aparell Locomotor OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Electrodiagnòstic en Neuropaties Perifèriques i Alteracions del Control Motor i de la Percepció Sensorial
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Control, Motor i les seves Alteracions. Temps de Reacció, Preparació Motora. Reaccions Reflexes OT 3
Electrodiagnòstic de les Afeccions del Tronc Cerebral i Parells Cranials OT 3
Electrodiagnòstic en els Trastorns del Moviment OT 3
Electrodiagnòstic en les Malalties Neuromusculars OT 3
Fonaments de l'Estudi Electrofisiològic en l'Ésser Humà OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Interpretació i Correlació Clínica de les Dades de l'Electrodiagnòstic Neurològic OT 3
Intervencions Neurofisiològiques amb Finalitat Terapèutica. Estimulació Cerebral No invasiva OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Monitoratge Neurofisiològic Intraoperatori OT 3
Pràctiques Externes en Electrodiagnòstic en Neuropaties Perifèriques i Alteracions del Control Motor i de la Percepció Sensorial OB 12
Tècniques Diagnòstiques en les Afeccions Neurològiques que Cursen amb Dolor Neuropàtic OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Electrofisiologia Clínica i Estimulació Cardíaca
Ablació de les Taquicàrdies Ventriculars OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Coneixements Teòrics d'Aritmologia: Fisiopatologia, Diagnòstic i Terapèutica (Farmacològica i No Farmacològica) OT 3
Diagnòstic i Tractament de la Síncope. Prova de la Taula Basculant OT 3
Diagnòstic Invasiu: Estudi Electrofisiològic OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Implantació, Programació i Seguiment dels Desfibril·ladors OT 3
Implantació, Programació i Seguiment dels Marcapassos OT 3
Implantació, Programació i Seguiment dels Resincronitzadors OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Electrofisiologia Clínica i Estimulació Cardíaca OB 12
Tècniques Avançades d'Ablació: Ablació de les Arítmies OT 3
Tècniques per a l'Ablació de la Fibril·lació Auricular OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Endoscòpia Digestiva Avançada i Terapèutica
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Ecoendoscòpia Diagnòstica i Terapèutica OT 3
Endoscòpia Avançada de l'Intestí Prim: Càpsula Endoscòpica i Enteroscòpia Profunda OT 3
Endoscòpia en el Cribratge i Prevenció del Càncer Colorectal OT 3
Exploració i Intervencionisme sobre la Via Biliar per CPRE OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Endoscòpia Digestiva Avançada i Terapèutica OB 12
Tracte Digestiu Alt I OT 3
Tracte Digestiu Alt II OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Farmacogenètica i Medicina Personalitzada
Anàlisi, Interpretació i Aplicació Clínica dels Resultats de Farmacogenètica OT 3
Assaig Clínic, Regulació i Bioètica en Farmacogenètica OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Bases Biològiques de la Farmacogenètica OT 3
Bases Genètiques de la Farmacogenètica OT 3
Cerca de Marcadors Genètics en Estudis Clínics de Farmacogenètica OT 3
Disseny Epidemiològic dels Estudis Clínics de Farmacogenètica OT 3
Farmacogenètica de les Malalties Cardiovasculars i Alteracions de la Coagulació OT 3
Farmacogenètica de les Malalties Psiquiàtriques OT 3
Farmacogenètica dels Processos Inflamatoris i del Dolor OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Farmacogenètica i Medicina Personalitzada OB 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Fisiopatologia Infantil
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària Multidisciplinària
Abordatge Integral de la Predisposició Hereditària al Càncer OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Càncer d'Ovari i de Trompa OT 3
Càncer de Coll d'Úter i Tracte Genital Inferior: Abordatge Terapèutic Multidisciplinari OT 3
Càncer de Cos Uterí OT 3
Càncer de Mama: Diagnòstic, Estadificació i Abordatge Quirúrgic OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària Multidisciplinària OB 12
Tècniques Quirúrgiques Avançades i d'Invasió Mínima. Cirurgia Robòtica OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Imatge Cardíaca No Invasiva
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Ecocardiografia d'Estrès OT 3
Ecocardiografia en el Monitoratge d'Intervencions Cardiovasculars OT 3
Ecocardiografia Transesofàgica OT 3
Ecocardiografia Transtoràcica I OT 3
Ecocardiografia Transtoràcica II OT 3
Ergometria i Cardiologia Nuclear OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Imatge Cardíaca en Cardiopaties Congènites OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Imatge Cardíaca No Invasiva OB 12
Ressonància Magnètica Cardíaca OT 3
Tomografia Computeritzada Cardíaca OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Infeccions en l'Edat Pediàtrica
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Infeccions per VIH i Sida
Antimicrobians i Immunosupressors: Tractament i Interaccions OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Epidemiologia i Prevenció de la Infecció pel VIH OT 3
Factors de Risc en Pacients Immunodeprimits OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Història Natural de la Infecció pel VIH-1 OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Infecció per Virus d'Immunodeficiència Humana (VIH) i Sida OB 12
Retrovirus OT 3
Risc, Prevenció, Diagnòstic i Tractament de les Infeccions i Neoplàsies Oportunistes Definitòries de la Sida OT 3
Risc, Prevenció, Diagnòstic i Tractament dels Esdeveniments No-Sida OT 3
Tractament Antiretroviral OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Malaltia d'Alzheimer i altres Demències Neurodegeneratives
Assaigs Clínics en Malaltia d'Alzheimer i altres Demències Neurodegeneratives OT 3
Assessorament Genètic en Demències Neurodegeneratives OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Biomarcadors de les Demències Neurodegeneratives: Genètics, Bioquímics i de Neuroimatge OT 3
Demències Neurodegeneratives No Alzheimer OT 3
Epidemiologia i Prevenció del Deteriorament Cognitiu i Demència OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Malaltia d'Alzheimer OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Neuropatologia de les Demències Neurodegeneratives OT 3
Neuropsicologia de les Demències Neurodegeneratives OT 3
Pràctiques Externes en Malaltia d'Alzheimer i altres Demències Neurodegeneratives OB 12
Tractament no Farmacològic de les Demències Neurodegeneratives OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Malaltia de Parkinson i Trastorns del Moviment
Atàxies OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Cirurgia Funcional dels Trastorns del Moviment OT 3
Distonia OT 3
Estudis Neurofisiològics dels Trastorns del Moviment OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Malaltia de Huntington i altres Corees OT 3
Malaltia de Parkinson OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Parkinsonismes Atípics OT 3
Pràctiques Externes en Malaltia de Parkinson i Trastorns del Moviment OB 12
Trastorns del Moviment d'Inici en l'Edat Pediàtrica OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Tremolor OT 3
Especialitat: Malalties Autoimmunitàries
Artritis Reumatoide i Malalties Autoimmunitàries de l'Aparell Locomotor OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Lupus Eritematós Sistèmic, Síndrome Antifosfolipídica, Síndrome de Sjögren i Esclerosi Sistèmica OT 3
Malalties Autoimmunitàries Cardíaques i Pulmonars OT 3
Malalties Autoimmunitàries Cutànies OT 3
Malalties Autoimmunitàries Hematològiques OT 3
Malalties Autoimmunitàries Neurològiques OT 3
Malalties Autoimmunitàries Oculars OT 3
Malalties Autoimmunitàries Renals OT 3
Malalties Autoinflamatòries i Immunologia Clínica Avançada OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Malalties Autoimmunitàries OB 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Vasculitis Sistèmiques i Miopaties Inflamatòries OT 3
Especialitat: Malalties Neuromusculars
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Coneixements Avançats en Malalties de la Neurona Motora OT 3
Coneixements Avançats en Malalties de la Unió Neuromuscular OT 3
Coneixements Avançats en Miologia OT 3
Coneixements Avançats en Patologia del Nervi Perifèric OT 3
Dolor Neuropàtic OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Introducció a la Miologia i a les Malalties de la Unió Neuromuscular OT 3
Introducció a la Patologia del Nervi Perifèric OT 3
Introducció a les Malalties de Neurona Motora OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Neurofisiologia de les Malalties Neuromusculars OT 3
Pràctiques Externes en Malalties Neuromusculars OB 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Medicina Maternofetal
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Cardiologia Fetal OT 3
Diagnòstic Prenatal OT 3
Doppler en Medicina Fetal OT 3
Ecografia Morfològica OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Obstetrícia i Perinatologia OT 3
Patologia Fetal OT 3
Pràctiques Externes en Medicina Maternofetal OB 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Neuroanestèsia
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Neuroanatomia, Neurofisiologia i Neuroimatge Aplicada a l'Anestèsia OT 3
Neuroanestèsia en el Pacient Crític OT 3
Neuroanestèsia en Procediments Neuroquirúrgics OT 3
Neuroanestèsia fora de l'Àrea Quirúrgica. Control Postoperatori en Neurocirurgia OT 3
Neuroanestèsia Pediàtrica i de la Pacient Gestant OT 3
Neuromonitoratge Perioperatori OT 3
Pràctiques Externes en Neuroanestèsia OB 12
Principis Bàsics en Neuroanestèsia i en Intervencions de Pacients amb Patologia Neurològica OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Oncologia Interdisciplinària (Medicoquirúrgica)
Abordatge Integral de la Predisposició Hereditària al Càncer OT 3
Atenció Pal·liativa al Pacient amb Malaltia Oncohematològica OT 3
Avenços en Mecanismes Moleculars de Transformació Cel·lular OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Avenços Moleculars en Oncologia OT 3
Cirurgia Oncoplàstica i Microcirurgia de Cap i Coll OT 3
Cirurgia Oncoplàstica i Microcirurgia de Mama OT 3
Cirurgia Oncoplàstica i Microcirurgia de Sarcomes de Parts Toves i de Pell OT 3
Genòmica i Proteòmica OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Immunoteràpia i Tractaments Dirigits OT 3
Investigació Clínica en Oncologia OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Models Organitzatius en Oncologia OT 3
Oncohematologia OT 3
Pràctiques Externes en Oncologia Interdisciplinària (Medicoquirúrgica) OB 12
Radiobiologia OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Patologia Cutània Avançada
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Bases Genètiques en Oncologia Cutània OT 3
Càncer Cutani No-Melanoma. Síndromes Limfoproliferatives OT 3
Dermatopatologia Avançada OT 3
Dermatoscòpia i Microscòpia Confocal en Lesions Pigmentades i altres Aplicacions Dermatològiques OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Malalties Autoimmunitàries Cutànies OT 3
Melanoma Maligne OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Patologia Cutània Avançada OB 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Procediments Diagnòstics Avançats en Medicina Respiratòria
Al·lèrgia Respiratòria OT 3
Avaluació Diagnòstica de les Malalties Pulmonars Intersticials Difuses OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Biomarcadors en Medicina Respiratòria OT 3
Endoscòpia Respiratòria OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Interrelació entre Al·lèrgia Respiratòria i Aliments OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Procediments Diagnòstics Avançats en Medicina Respiratòria OB 12
Tècniques d'Estudi de la Funció Pulmonar OT 3
Tècniques d'Estudi i Monitorització Remota OT 3
Tècniques d'Imatge OT 3
Tècniques per a l'Estudi de les Malalties Vasculars Pulmonars OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs
Accessos Vasculars i les seves Complicacions OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Mètodes Diagnòstics Funcionals i per la Imatge OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Tractaments Endoluminals Vasculars i Cardíacs OB 12
Radioprotecció per a Professionals Sanitaris OT 3
Tècniques Endoluminals Cardíaques OT 3
Tècniques Endovasculars dels Grans Vasos OT 3
Tècniques Endovasculars en Patologia de les Extremitats Inferiors OT 3
Tècniques Endovasculars en Patologia dels Troncs Supraaòrtics i de les Extremitats Superiors OT 3
Tècniques Endovasculars en Patologia Visceral OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Trastorns del Son
Aspectes Generals del Son. Fisiologia del Son Normal OT 3
Avaluació de la Via Aèria Superior en Pacients amb Trastorns Respiratoris del Somni OT 3
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Trastorns del Son OB 12
Tècniques de Registre del Son i la seva Interpretació OT 3
Trastorns del Son en altres Malalties Neurològiques OT 3
Trastorns del Son que Cursen amb Hipersòmnia (Excepte Roncopatia i Apnees) OT 3
Trastorns del Son que Cursen amb Insomni OT 3
Trastorns que Cursen amb Conductes Anormals durant el Son OT 3
Trastorns Respiratoris del Son: Roncopatia i Apnees del Son OT 3
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Especialitat: Urooncologia
Avenços en Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques OB 6
Biologia Molecular dels Tumors Urològics OT 3
Diagnòstic dels Tumors Urològics OT 3
Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica OB 6
Maneig del Càncer de Penis i del Càncer Testicular OT 3
Maneig del Càncer de Pròstata OT 3
Maneig del Càncer Renal OT 3
Maneig del Càncer Vesical Musculoinvasiu OT 3
Maneig del Càncer Vesical No Musculoinvasiu OT 3
Maneig del Tumor de Tracte Urinari Superior OT 3
Maneig Integral del Pacient Urooncològic OT 3
Metodologia de Recerca Clínica OB 6
Pràctiques Externes en Urooncologia OB 12
Treball Final de Màster Professionalitzador OB 12
Comparteix-ho: