Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Objectius i competències

Objectius

 • Assolir una formació especialitzada i una actualització de coneixements per a l'exercici professional de la infermeria de pràctica clínica avançada en els àmbits de la cronicitat i el càncer.
 • Obtenir una base sòlida, àmplia i homogènia per iniciar programes de doctorat orientats a la recerca infermera en els àmbits esmentats, i assolir els coneixements i habilitats necessaris per a la recerca en l'àmbit de la salut de les persones.

Competències

Competències generals
 • Capacitat per respondre a les demandes de les persones segons les seves necessitats i situació de salut.
 • Habilitats per a l'organització i planificació de les cures mitjançant el lideratge en la coordinació entre els diferents agents i proveïdors de salut.
 • Coneixements que permetin contextualitzar els trastorns de salut des de la perspectiva del sistema sanitari, l'atenció i les cures especialitzades.
 • Capacitat per avaluar críticament conceptes, teories i models d'atenció amb la finalitat de desenvolupar enfocaments de cura innovadors basats en l'evidència científica disponible.
 • Capacitat per triar i utilitzar la metodologia de recerca més adequada, quantitativa o qualitativa, en funció de la pregunta de recerca plantejada.
 • Capacitat per implementar les diferents etapes del procés de recerca, des de l'elaboració d'un projecte, fins a la publicació i aplicació en la pràctica clínica.
 • Capacitat per interpretar, analitzar i utilitzar bibliografia científica i informes sobre resultats de recerca.
 • Habilitats i coneixements que permetin fer recerca en aspectes relacionats amb les cures infermeres de pràctica avançada.
 • Capacitat per contribuir a la millora de l'accés de les persones al sistema sanitari, de la qualitat de les cures i del seu cost i efectivitat.
 • Coneixements sobre la cultura de seguretat i sobre la qualitat de l'atenció sanitària al pacient.


Competències específiques

Especialitat en càncer:
 • Capacitat per aplicar les eines necessàries per a la prevenció primària i secundària del càncer.
 • Capacitat per aplicar els procediments sobre càncer hereditari, i el consell genètic.
 • Capacitat per a l'ús dels instruments de valoració dels pacients amb càncer i les seves famílies.
 • Capacitat per dissenyar cures especialitzades i complexes en les
 • Capacitat per fer educació per a la salut en totes les etapes del procés oncològic.
 • Habilitats per gestionar les etapes i els processos que integren un assaig clínic.


Especialitat en cronicitat:
 • Capacitat per aplicar les eines per a la gestió i assistència als pacients amb patologies cròniques.
 • Capacitat per aplicar tots els instruments de valoració dels pacients i les seves famílies.
 • Capacitat per demostrar una formació acadèmica que permeti implementar cures especialitzades en situacions de vulnerabilitat elevada relacionades amb les patologies cròniques i l'envelliment.
 • Capacitat per fer educació per a la salut en les diferents etapes de la cronicitat.
 • Capacitat per dissenyar programes i accions per fomentar l'envelliment actiu i saludable.
 • Habilitat per demostrar coneixement de l'impacte econòmic de la gestió integral de la cronicitat.
Comparteix-ho: