Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Sortides professionals

L'adquisició de les competències clíniques i de recerca del màster universitari d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada prepara els futurs titulats per a les sortides professionals següents:
- Gestor o gestora de casos en l'àmbit clínic.
- Infermer o infermera de pràctica clínica avançada.
- Responsable o membre de la unitat de metodologia i recerca infermera de centres sanitaris.
- Responsable d'equips de salut que atenen les persones diagnosticades de càncer.
- Responsable d'equips de salut que atenen les persones amb trastorns crònics i crònics avançats de la salut.
- Infermer o infermera de consell genètic i cribratge.
- Infermer o infermera d'assaigs clínics.
- Consultor o consultora en cures infermeres de la persona amb càncer.
- Consultor o consultora en cures infermeres davant la cronicitat i la cronicitat avançada.
- Membre especialitzat en salut de departaments d'innovació en el sector empresarial sanitari.
Comparteix-ho: