Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Matrícula

MATRÍCULA 2021-2022

La matrícula dels/les alumnes que hagin estat admesos al màster es formalitzarà del 9 al 14 de setembre.

Els/les alumnes que tinguin alguna exempció de pagament de la matrícula (discapacitat,  família nombrosa, etc.) hauran d'adjuntar còpia del document que ho acrediti.

En el cas de que el pagament del màster el realitzi un tercer, caldrà adjuntar el següent document complimentat i segellat per l'empresa.
 

FULL DADES EMPRESA

Comparteix-ho: