Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 8 de març al al 20 juny de 2021.
Resolució: a partir del 5 de juliol.

- Segon període: del 23 de juny al 23 de juliol de 2021.
Resolució: a partir de 27 de juliol

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • Competències i aprenentatges previs en l'àmbit de coneixement de les especialitats del màster, avaluades sobre la base del currículum, amb els certificats corresponents (cursos, congressos, publicacions, etc.): 25 %.
  • Experiència professional en l'àmbit de les cures infermeres de les especialitats del màster: 20 %.
  • Currículum acadèmic del candidat, amb la nota mitjana de la formació bàsica i posterior: 40 %.
  • Coneixements d'anglès a nivell de lectura i comprensió (avaluat mitjançant acreditació de nivell B1 o superior): 15 %.
  • Entrevista personal, quan sigui necessària, per aclarir aspectes dels punts anteriors.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: