Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster és crear una nova generació de tecnòlegs que combinin un coneixement profund de les tecnologies utilitzades en el camp de la salut amb la capacitat d'entendre'n les implicacions clíniques, socials i econòmiques, i la innovació i l'esperit empresarials.
Els titulats tindran la capacitat de transformar problemes de salut en reptes d'investigació i de generar idees i estratègies innovadores amb visió emprenedora.

Competències

La potencialitat dels coneixements que es vertebren al voltant de la titulació del màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica obre una àmplia gamma de possibilitats en diferents àmbits. Les activitats relacionades amb la innovació i la concepció, disseny, fabricació, avaluació, certificació i comercialització de productes i serveis sociosanitaris són, entre d'altres, competències professionals associades a aquesta titulació.
El màster integra formació tecnicocientífica, practicotecnològica, econòmica i de negoci (innovació i emprenedoria), amb un ampli coneixement de la biomedicina i els problemes de salut. Els principals àmbits professionals en què se situa el desenvolupament d'aquestes competències són els àmbits industrial, sanitari i d'R+D+I.

Competències principals:
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees.
 • Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l'entorn proper, en l'àmbit nacional i internacional, en relació amb l'enginyeria biomèdica i la seva tecnologia i aplicació.
 • Habilitats relacionades amb mètodes de recerca, innovació i gestió.
 • Capacitat d'innovació, creativitat i emprenedoria.
 • Capacitat per participar en projectes d'innovació i emprenedoria.
 • Capacitat per conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per adaptar-se a situacions noves.
 • Capacitat per comparar, analitzar i utilitzar avenços tecnològics de l'enginyeria biomèdica per resoldre necessitats clíniques i millorar la gestió de la salut en tots els àmbits de prevenció, seguiment i intervenció.
 • Capacitat per identificar i aportar solucions a les necessitats actuals i futures en l'organització de serveis d'enginyeria clínica en els centres sanitaris.
 • Capacitat per avaluar i resoldre les necessitats de transferència de tecnologia i innovació, patents i cultura emprenedora en el camp de l'enginyeria biomèdica.
 • Capacitat per identificar els principals problemes del sector sanitari i el seu abordatge amb eines econòmiques i estadístiques.
 • Capacitat per entendre i analitzar els diferents tipus d'innovació en les organitzacions i la relació entre innovació i competitivitat en empreses relacionades amb el desenvolupament de tecnologies mèdiques.
 • Capacitat per valorar les raons de la intervenció governamental en el mercat de l'atenció de la salut i en el de productes i serveis mèdics i les eines que utilitza per avaluar, millorar o dissenyar polítiques de salut.
Comparteix-ho: