Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

Sortides professionals

Les sortides professionals es preveuen en tres àmbits principals:

Àmbit industrial
Considerant la innovació com a base per al creixement, la competitivitat i el benestar social, els desafiaments socials en l'àmbit de la salut proporcionen una multitud de noves oportunitats al sector empresarial de la tecnologia mèdica. Els departaments d'R+D+I de les empreses de tecnologia mèdica i proveïdores de serveis de salut amb base tecnològica i la creació d'empreses del sector son àmbits, entre d'altres, de les sortides dels titulats del màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica en el món empresarial.

Àmbit sanitari
Els centres hospitalaris es configuren com a llocs on convergeixen les tecnologies més avançades del sistemes sanitaris. Els avenços en la medicina moderna en general estan basats en la incorporació de tecnologies frontera que aporten enfocaments innovadors en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties. L'aparició de noves estratègies d'atenció sanitària (medicina personalitzada, telemedicina en assistència domiciliària, sistemes experts de monitorització, etc.) també requereix la participació de professionals experts en tecnologies biomèdiques que aportin solucions innovadores als problemes de salut.

Àmbit d'R+D+I
Malgrat que la Unió Europea té un nivell de recerca excel·lent, la transferència dels seus resultats al món empresarial és molt limitada. Per millorar l'eficiència de la transferència tecnològica en l'àmbit de la salut, cal formar professionals amb capacitats innovadores i empresarials per transferir els resultats científics i tecnològics generats en la recerca al sector empresarial. Els titulats del màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica són actors especialment capacitats per treballar juntament amb els grups de recerca d'hospitals, universitats i instituts de recerca, i per elaborar solucions de negoci a partir d'idees i tecnologies innovadores transferibles al mercat.
Comparteix-ho: