Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

Accions de suport i d'orientació

Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés

Els estudiants disposen d'aquesta adreça de contacte per a consultes sobre temes de docència i organització del Màster:

                                                master.iebe@ub.edu

Accions d’orientació i de suport per als estudiants de la titulació

Un cop matriculats, els estudiants compten amb la Web del Màster i la plataforma del Campus Virtual com a suport a la docència. A més, i per tal d'afavorir l'aprenentatge dels estudiants durant el Màster, en cada assignatura hi ha un coordinador responsable al qual poden dirigir-se per qualsevol tema relatiu a la mateixa. Així mateix, en el Treball Fi de Màster, cada estudiant compta amb un tutor acadèmic (tutor de facultat) que el guiarà en el seu aprenentatge.

Als següents enllaços es pot consultar la informació referent als recursos que ofereix la UB per aprendre la llengua catalana.

Serveis lingüístics UB

Usos i programes d'acollida lingüístics de la UB

Recursos per autoaprenentatge del català

Comparteix-ho: