Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable

Organització i metodologia docent

Les classes corresponents a les assignatures troncals seran presencials entre un 60-80% en funció del coordinador de la assignatura. Les classes es faran a la Facultat de Medicina en horari de tarda. Les assignatures optatives serán majoritàriament gravades per a la seva posterior visualització al campus virtual. Les classes s'impartiran en castellà, català i anglès. En alguns casos, es requerirà l'elaboració de treballs com a aprenentatge de les assignatures. El coordinador de cada assignatura es el que decidirà el tipus de avaluació en forma de examen, treball o assistència obligatòria.

MÒDUL D'ASSIGNATURES TRONCALS:

1. NUTRICIÓ I FISIOLOGIA HUMANA (6 crèdits ECTS): Coordinador: Dr. Xavier Gasull.

Es revisaran amb profunditat tots els aspectes de la fisiologia humana relacionada amb el sistema digestiu, fetge i pàncrees, i el paper de la digestió i alimentació dels aliments, així com el paper del sistema neurològic relacionat amb la ingesta.

2. ALIMENTACIÓ SALUDABLE (6 crèdits ECTS): Coordinador: Dra. Rosa M. Casas

Conèixer el valor nutricional i la seva relació amb la salut i les diferents malalties. Conèixer els diferents patró dietètics i principals aliments i nutrients. Aprendre a donar consells dietètics en les diferents etapes de la vida.

3. PATOLOGIA NUTRICIONAL (6 crèdits ECTS): Coordinador: Dra. Mónica Doménech

Conèixer la rellevància clínica de les principals malalties cròniques, com son les malalties cardiovasculars, el càncer i el deteriorament cognitiu. Conèixer les últimes estratègies terapèutiques tant cliniques com nutricionals en aquestes patologies.

4.  TRANSTORNS ALIMENTARIS i OBESITAT (6 crèdits ECTS): Coordinador: Dr. Josep Vidal

Conèixer la rellevància clínica dels principals trastorns alimentaris i el maneig clínic i terapéutic. Conèixer les noves tècniques de cirurgia bariàtrica: indicacions i maneig nutricional.

5. DISSENY D’ESTUDIS NUTRICONALS ( 6 crèdits ECTS): Coordinador: Dra. Montserrat Cofán.

Conèixer les bases i metodologia de la investigació és la base de la investigació biomèdica. Abordarà les tècniques, eines i mètodes per plantejar el disseny d'un projecte d'investigació, així com la metodologia per al correcte anàlisi i interpretació dels resultats. Tanmateix, descripció de la metodologia aplicada als estudis nutricionals.

6. NUTRICIÓ HOSPITALARIA ( 6 crèdits ECTS): Coordinador: Dr. Pere Leyes i Dr. Joan Trabal

Conèixer els aspectes bàsics de la nutrició hospitalària i valoració nutricional del pacient hospitalari. Aprendre el abordatge clínic del malalt hospitalari i les noves estratègies nutricionals.

7.  TECNOLOGIA DE ANÁLISIS DELS ALIMENTS ( 6 crèdits ECTS): Coordinador: Dr. Anna Vallverdú

Conèixer les tècniques actuals de anàlisis dels aliments. Conèixer les noves tècniques d’anàlisi bioquímics, cel·lulars i genètics.

8.  MARKETING I ESTRATÉGIA PER START-UPS ( 6 crèdits ECTS): Coordinador: Jaume Valls

Conèixer els principis de la estratègia empresarial. Conèixer les bases dels estudis de mercat i anàlisi dels mateixos.

9. PLA DE NEGOCI  ( 6 crèdits ECTS): Coordinador: Jaume Valls

Visió crítica i detallada del procés empresarial. Models de financiació i claus de l’èxit o fracàs empresarial.

Comparteix-ho: