Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable

Matrícula (des del 20 de setembre)

ALUMNES DE NOU ACCÉS (ALUMNES DE 1r CURS)

MATRÍCULA ONLINE i TUTORITZADA.

 • Abans de procedir a formalitzar la matrícula, heu de presentar la següent documentació a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C/Casanova, 143, 08036 Barcelona. Horari: Matins - De dilluns a divendres, de 09.30h a 13.30h. Tardes - De dilluns a dijous, de 16h a 18h)

DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA:

 1. DNI/Passaport
 2. Documentació acadèmica. CONSULTAR DETINGUDAMENT LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA PART INFERIOR D'AQUESTA PÀGINA. 
 3. Altra documentació econòmica (si escau) CONSULTAR DETINGUDAMENT LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA PART INFERIOR D'AQUESTA PÀGINA

La documentació pot ser entregada presencialment o a través d'una Oficina de Registre (territori nacional) o per mitjà de l'Ambaixada o Consolat si proveniu d'un pais estranger (indicar per a quin màster va dirigida).

 

ALUMNES DE SEGON CURS 

MATRÍCULA ONLINE i TUTORITZADA. 

Accedir al formulari d'automatrícula (no cal presentar cap documentació prèviament)

 

CRÈDITS

MÍNIM: 20 crèdits (no s'inclouen els crèdits convalidats)

MÀXIM: 60 crèdits

La normativa de la UB preveu convalidació d'un determinat nombre de crèdits. En aquest cas, s'haurà de lliurar en el moment de matrícula la següent documentació: 

 • Formulari de convalidació (signat pel coordinador)
 • La documentació corresponent que acrediti la formació prèvia que permet la convalidació

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matricula, durant els quals els alumnes podràn modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

Documentació matrícula dels ensenyaments oficials de màster

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol universitari

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA HOMOLOGADA

 • Còpia digital amb codi segur de verificació de la credencial d'homolagació.

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (PAÏSOS DE LA UE)

 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

Còpia digital amb codi segur de verificació (traducció oficial) del títol universitari

Còpia digital amb codi segur de verificació( traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

    Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (ALTRES PAÏSOS)

 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

Còpia digital amb codi segur de verificació (legalització i traducció oficial) del títol universitari

Còpia digital amb codi segur de verificació (legalització i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

     Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

Veure admissió amb estudis estrangers. 

Dades per al registre: Unidad de Tramitación de la Universidad de Barcelona: U00400001 o NIF de la UB: Q0818001J. Indiqueu que la sol·licitud va dirigida a la Secretaria d'Estudiants i i Docència de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)- PR257

 

Si lliureu personalment els documents a la Secretaria de la Facultat heu de portar els documents originals dels títols. 

PREU

Preu oficial curs 2021-22: Segons el Decret de Preus publicat per la Generalitat de Catalunya per al curs 2019-20, i en aplicació del que estableix el Consell Social de la UB de data 13 de juny i 7 de juliol.

 

FORMES DE PAGAMENT

 • Rebut únic
 • Domiciliació bancària
 • En terminis

Veure més informació sobre condicions de les diferents modalitats de pagament

Comparteix-ho: