Universitat de Barcelona

Màster de Medicina Tradicional Xinesa (en extinció)

Objectius i competències

Objectius

El màster té un enfocament professionalitzador, amb la finalitat de proporcionar als llicenciats i graduats en Medicina les competències necessàries per fer el diagnòstic, tractament, pronòstic i seguiment de les malalties humanes segons les bases, metodologia i protocols de la medicina tradicional xinesa. Vol aportar tant els coneixements teòrics com els pràctics per poder exercir l'atenció clínica als pacients segons els principis de la medicina tradicional xinesa, sempre tenint en compte la normativa de la reglamentació europea pel que fa a l'ús de medicaments.

La proposta d’aquest màster aprofita la col·laboració acadèmica entre universitats catalanes i la Universitat de Medicina Tradicional Xinesa de Pequín, màxima autoritat a la Xina per a la docència de la medicina tradicional. Així mateix, complementa l'oferta formativa de la Facultat de Medicina en els àmbits de medicina tradicional tal com propugna l'OMS.

Competències

Generals

 • Capacitat per aplicar les bases del coneixement de la medicina tradicional xinesa i comprendre'n les limitacions.
 • Capacitat per fer una lectura crítica de treballs científics i dels textos clàssics.
 • Capacitat per dissenyar i elaborar un projecte d’investigació clínicobiològic, i per escriure i comunicar treballs científics.
 • Capacitat per dissenyar accions per utilitzar els resultats d'investigació en el context clínic.
 • Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris, col·laborar amb altres investigadors i, alhora, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, com també per interaccionar amb altres especialitats mèdiques i assessorar-les.
 • Habilitat per identificar avenços tecnològics potencials i per conèixer els procediments i mecanismes necessaris per transferir-los a la medicina clínica.


Transversals

 • Capacitat per adquirir les bases filosòfiques, històriques i conceptuals sobre les quals s'assenta la medicina tradicional xinesa.
 • Capacitat per entendre les cites clàssiques i dominar els models de reflexió dialèctics en la medicina tradicional xinesa.
 • Capacitat per aplicar els elements pràctics sobre els aspectes anatòmics i els procediments diagnòstics i terapèutics de la medicina tradicional xinesa.
 • Capacitat per assumir la responsabilitat del desenvolupament professional propi i de l'especialització en el camp professional.


Específiques

 • Capacitat per identificar els aspectes epidemiològics, anatòmics, fisiològics, patogènics, clínics i terapèutics de les malalties segons la medicina tradicional xinesa.
 • Capacitat per aproximar-se a les malalties segons els principis de la medicina tradicional xinesa, aplicant el mètode de diferenciació i l'abordatge terapèutic segons les síndromes.
 • Capacitat per aplicar les exploracions complementàries més importants de les diferents malalties segons la medicina tradicional xinesa.
 • Capacitat per analitzar i aplicar les prescripcions i dur a terme les formulacions apropiades.
 • Capacitat per assimilar teoria i coneixements d’acupuntura i moxibustió, i adquirir habilitats per a l'aplicació terapèutica.
 • Capacitat per dominar les tècniques fisioterapèutiques xineses, els exercicis i la promoció de la salut.
 • Capacitat per desenvolupar, implementar i avaluar les noves guies de pràctica clínica en pacients amb malalties segons la medicina tradicional xinesa.
 • Capacitat per reconèixer els principis bioètics i medicolegals de la investigació i de les activitats professionals en l'àmbit de la medicina tradicional xinesa
Comparteix-ho: