Universitat de Barcelona

Màster de Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Sistema d'avaluació

El sistema d’avaluació del Màster Universitari en Lideratge i Gestió dels Serveis es basa en els objectius d’aprenentatge i les competències definides en els plans docents de les assignatures del màster. Inclou la realització d’activitats individuals i/o grupals, participació activa de l’alumnat a l’aula i al Campus Virtual, treballs i proves escrites.

L’avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el pla docent de l’assignatura, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge. A més del detall de l’avaluació continuada, el pla docent també inclou les característiques de l’avaluació única, reconeguda com un dret de l’estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l’avaluació continuada. Les concrecions pertinents dels sistemes d’avaluació de cada assignatura del pla d’estudis del màster es troben en els respectius plans docents.

Comparteix-ho: